Forhastet riving

Artikkelen er over 10 år gammel

Nordli har utvilsomt stor historisk betydning for Sørum kommune.

DEL

Rivingen av det flere hundre år gamle bygget som huser Nordli barnehage på Lørenfallet i Sørum skaper sterke reaksjoner.

Her har det vært gjestgiveri, lasarett, landbruks- og herredstyremøter, kommuneadministrasjon og dyrskue, og huset er knyttet til folkeminnesamleren Peter Christen Asbjørnsens eventyr.

Nå har kommunen bestemt at Nordli skal vekk, til fordel for ny barnehage.

Fagavdelingen hos Akershus fylkeskommune er negative til riving fordi bygget er av "vesentlig regional interesse", med andre ord verneverdig. Også Riksantikvaren påpeker det kommunale ansvaret for å ta vare på denne type bygg.

Innsigelsene kommer fra Blaker og Sørum historielag, fra Romerike historielag, politikere i kulturutvalget og privatpersoner i lokalmiljøet. Kritikerne er opprørt over den politiske ledelsens "historieløshet" og manglende blikk for alternative løsninger.

Nordli har utvilsomt stor historisk betydning for Sørum, men det synes som kulturminnevernet kommer i skyggen av iveren etter å oppfylle politiske barnehageløfter.

I løpet av tre uker skal rivingsarbeidet være ferdig, men ingen avtaler er inngått med entreprenører og byggingen vil ikke starte før i desember. Det er altså vanskelig å se hva som haster sånn.

Rivingsprosessen bør stoppes og flere fakta må på bordet. Den politiske prosessen er gått for fort og kan ikke reverseres når bygget er revet. En rekke ærverdige bygninger er blitt borte på denne måten, og det hjelper ikke å angre i etterkant.

Kommunen argumenterer med at forsinkelser i rivingen vil forsinke en ny barnehage.

Det har den oppvoksende slekt råd til. Det er dyrere å bli historieløse.

Artikkeltags