Et flertall i Kirkemøtet sa denne uka nei til at homofile skal få gifte seg i Den norske kirke. Kirkemøtet vil heller ikke være med på en forbønnsliturgi for borgerlig inngåtte ekteskap. Skuffelsen er forståelig nok stor, spesielt blant kristne homofile som føler seg stemplet som annenrangs mennesker. Men også den jevne nordmann som ønsker seg en bred og inkluderende folkekirke, har fått et skudd for baugen.

Rent praktisk har Kirkemøtets vedtak likevel ikke ført til noen endringer for homofile. Mange prester er nemlig åpne for å gi forbønn til par som har inngått borgerlig ekteskap, som Elisabeth Eriksen, prest i Skedsmo kirke. Det er også grunn til å glede seg over at Kirkens øverste organ er på glid, selv om det altså går saktere enn mange hadde håpet på. Det er et lyspunkt at åtte av tolv biskoper faktisk er for å vie homofile. Om noen år er vigsel av homofile like akseptert som kvinnelige prester. Verden går framover. Heldigvis. Men i kjølvannet av striden om kirkelig vigsel av homofile bør det være grunnlag for å reise en debatt om hvilke organer som skal ha rett til å inngå ekteskap. I dag er det slik at Den norske kirke og noen andre trossamfunn har vigselsrett. I tillegg kan vi inngå borgerlig ekteskap i regi av staten. Kanskje bør staten alene få ansvaret for inngåelse av ekteskap. Så vil det bli opp til paret om bryllupet skal suppleres med en seremoni ledet av en prest, imam eller en annen person. I dag er det en logisk brist i systemet. Vi kan inngå ekteskap ved vigsel i et trossamfunn, men det er staten som gjennom Fylkesmannen innvilger en eventuell skilsmisse.

Den norske kirke har gjennom de politiske forlikene i 2008 og 2012 fått en friere stilling i forhold til staten. Nå kan det være på tide å ta ett skritt videre. En statlig enerett for inngåelse av ekteskap behøver ikke bety noen svekkelse av Kirkens rolle. De som ønsker et kirkebryllup vil nok velge dette, selv om opplegget må foretas i to trinn. Forbønn og velsignelse blir da toppen på bryllupskaka.