Temaet mobbing er noe du stadig finner igjen i RB og på denne plass. Vi tror kampen mot samfunnsondet helt fra barnehagealder av er en av de viktigste innsatsene vi kan gjøre for å skape harmoniske unge og voksne og et rettferdig, trygt og godt samfunn. Åpenhet og deling av erfaringer fra mennesker som har følt grusomhetene på kroppen, er til uvurderlig hjelp for dem som rammes. Vi gir honnør til John Arne Riise som denne uka besøkte elever ved Vesong skole på Kløfta. Her fortalte han sin mobbehistorie og hvordan han taklet å komme videre og bli en av Norges største fotballprofiler etter å ha blitt utsatt for psykisk tortur. Han tok igjen ved å bli best, men understreker at hans metode ikke nødvendigvis passer for alle for å gjenvinne selvtillit.

Mobbing er det mest destruktive vi kan bli utsatt for. Uvesenet kan ødelegge hele familiers hverdag og det enkelte menneskes liv. Vi må hele tiden se til skoler som lykkes i kampen mot mobbing, enten de er en del av etablerte programmer eller har funnet sine egne, gode metoder. Å skape gode relasjoner mellom barn, foreldre og lærere, er en av de viktigste forutsetningene for å forebygge trakassering. Kampen mot mobbing må pågå kontinuerlig.

Aktive og interesserte foreldre spiller en nøkkelrolle, ikke minst fordi den teknologiske utviklingen gjør at mobbingen finner stadig nye arenaer. Mobbing i den digitale skolegården er minst like ille – kanskje verre – enn tradisjonell plaging, fordi offeret aldri fysisk kan fjerne seg fra mobbearenaen. Den enkelte er sårbar over alt, døgnet rundt. Mange barn og unge lider i det stille. Vi tror ikke samfunnet blir helt kvitt problemet. Det er likevel nødvendig å operere med nulltoleranse for mobbing. Ett tilfelle er ett for mye, og vi må etablere systemer som gjør at plageåndene må takle konsekvensene. Mobberne får altfor ofte gå fri. Å snu praksisen med at offeret må skifte skole for å få fred, mens plageåndene får bli, er et steg i riktig retning.