Jarle Aambø skal hjelpe Selvaag-selskapet Lørenskog vinterpark AS med å utforme innholdet i den gigantiske skihallen som kan bli en realitet på Ødegården i kommunen. Det er naturligvis ingen ulempe å ha den tidligere skiprofilen og toppidrettssjefen fra Fjellhamar med på laget. Planleggingen av verdens største og Norges første innendørs skianlegg er allerede godt i rute.

I november ble markaproblematikken ryddet av veien. Fylkesmannen stikker ikke kjepper i hjulene selv om en del av anlegget blir liggende innenfor markagrensen. Det er bra og vil forhåpentlig danne en norm for framtidige justeringer i ytterkantene av den nær 2.000 kvadratkilometer store Oslo-marka. Med markaloven sikres arealene mot nedbygging, og det er svært gode argumenter for å bevare denne naturarven. Samtidig må det være lov å bruke skjønn og foreta nødvendige justeringer til allmennyttige forhold, som dette anlegget. Det handler ikke om å bygge ned friluftsområder, men om å legge til rette for å kunne åpne marka til aktiviteter og opplevelser. Marka er en viktig verdi i seg selv, men den største verdien ligger jo i at den tas mest mulig i bruk.

Alpinbakker under tak og langrennssløyfer på nærmere 2 kilometer i tunnel inngår i prosjektet som forhåpentlig vil la seg realisere. Skitunneler har vært etterspurt lenge, ikke minst i sesonger med dårlige vintre, lite snø og økt fokus på klimaendringer og global oppvarming. Væravhengige idretter utvider sesongen ved å flytte inn, og hjemlige anlegg vært planlagt mange steder – blant annet i Eidsvoll og i Nittedal – men ingen er hittil blitt realisert, av ulike årsaker. Næringsbiten i Lørenskog-prosjektet vil forhåpentlig bidra til å sikre finansieringen denne gang. En vinterpark vil bli en folkelig attraksjon som regionen ikke har for mange av, og en magnet som vil sette Lørenskog på kartet.