Det er hektisk byggeaktivitet på Romerike. I tillegg til boliger som må til for å håndtere den ventede befolkningsveksten, settes det opp en rekke næringsbygg, og bare i byene Lillestrøm og Jessheim kan de store og allerede kjente prosjektene gi nye arbeidsplasser til så mange som 6.000 mennesker de nærmeste årene. I Lillestrøm skal Felleskjøpet med hovedkontoret sitt og 200 arbeidsplasser på plass i Snøhetta-tegnet nybygg, mens Kriminalomsorgen med 400 mennesker følger etter i et massivt kontorbygg i Solheimsgata, trolig i løpet av 2015.

Å gjøre bykjernene i romeriksbyene våre til store arbeidsplasser er – og må være – et overordnet mål. Vi trenger en fornuftig miks av jobber og boliger i sentrum. Netto utpendling bare på Nedre Romerike anslås til cirka 20.000 mennesker, og alle – ikke minst klimaet – er tjent med at flere har sin arbeidsplass i nærmiljøet. Målet må også være å trekke til seg nye interessante virksomheter, og i nærheten av stasjonsområdene, særlig i Lillestrøm, ligger alt til rette for utvikling av gode kontorarbeidsplasser. Flere som jobber i bykjernen, spiser lunsj, shopper og benytter seg av kulturtilbudet, vil bety mye for utviklingen av mer levende byer.

Da det ble klart at Lillestrøm skulle få Kriminalomsorgen, ble uttrykket «Direktoratbyen» lansert. Litt på fleip, men flere statlige tjenestemenn og funksjonærer passer perfekt inn i profilen. Å tvangsflytte statlige arbeidsplasser ut i distriktene, er forbundet med mye støy, men å bevege andre offentlige arbeidsplasser ut i Oslos randsoner, som Lillestrøm, bør være uproblematisk med en beliggenhet 10 minutter unna hovedstaden med tog. Ambisjonen må være å lokke til seg flere direktorater og tilsyn. For ikke å si fylkeskommunen. Det er meningsløst og identitetsdrepende at den store administrasjonen i Akershus skal ligge i Oslo, utenfor det fylket den er satt til å tjene.