Ja, vi elsker dette landet! Vi er med god grunn glade i landet vårt og vår vakre og storslåtte natur. Vi har en sterk nasjonalfølelse og kjenner ekte stolthet over nordmenns internasjonale triumfer. Knapt noe folk er mer ivrig til å vifte med flagg i nasjonal lykkerus. Sammenliknet med resten av verden har vi som bor i Norge det svært godt. Den sterke økonomien gir oss betydelig frihet og utallige muligheter.

For 200 år siden vedtok eidsvollsmennene Grunnloven og gjorde de første famlende forsøk på å stable et selvstendig land på beina. Fra 1814 og fram til i dag har vårt land vært med på litt av en reise. Fra å være Europas fattigste nasjon, er Norge i dag et av de mest velstående land i verden. I det langstrakte landet vårt bor det folk nesten over alt. Selv om vi har noen store byer, og sentrale distrikter som Romerike som vokser, er det spredte bosettingsmønsteret i Norge noe som skiller oss fra svært mange land. At vi lever slik, kan økonomisk fortone seg kostbart. Men det har en ubetalelig verdi at det bor folk i små bygder og langs kysten fra sør til nord. Bosettingen er et sterkt bidrag til vår nasjonale identitet. Vi nordmenn bryr oss om hverandre. Det kommer spesielt til uttrykk når det er noe som røyner på. Sist vi så det ekstra tydelig, var da terroren rammet oss 22. juli 2011. Hele nasjonen delte sorgen. Vi er et lite folk som kommer tett på hverandre. Vi står sammen i krevende tider. Slik makter vi å gå videre.

Ydmykhet og respekt er viktige norske verdier. De har vært avgjørende i utviklingen av et godt demokrati og et moderne og bærekraftig velferdssamfunn. De siste tiårene har andelen innbyggere fra andre kulturer og verdensdeler økt sterkt. Det byr på utfordringer. Men i hovedsak er de fleste så godt inkludert i samfunnet at de i likhet med alle andre, kjenner både glede og nasjonalfølelse over å bo i dette landet. Det er et resultat av den ydmyke og respektfulle tilnærmingen vi har vist dem som kommer til oss, og som de har vist overfor landet de kommer til. Når vi videreutvikler samfunnet kan vi ikke tape grunnverdiene våre av syne. Med den stadig økende velstanden har også vår selvbevissthet blitt større. Vi nordmenn er svært glade i landet vårt, men dessverre virker det noen ganger som vi er i ferd med å bli enda gladere i oss selv. Hvis egoisme blir et framtredende trekk ved samfunnet vårt, kommer vi om noen grunnlovsfeiringer til leve i et ganske annet land enn det vi gjør i dag.