Politikerne i Skedsmo sier ja til den planlagte fornyelsen av Skedsmo senter etter at administrasjonen først hadde vendt tommelen ned av formelle grunner.

Utvidelsen innebærer at utnyttelsesgraden på tomta overskrides, men nå får Ica Eiendom dispensasjon mot at visse krav oppfylles. Blant annet ønsker politikerne at senteret åpner seg mot stedet for øvrig; det kulturhistoriske ankerfestet og møteplassen Huseby gård som er med på å gi innbyggerne identitet og trivsel, og det framtidige sentrum som skal bygges på Husebyjordet.

Disse områdene må knyttes sammen, selv om den sterkt trafikkerte fylkesvei 120 i dag utgjør en barriere. Rådmannens nei skapte en del negative reaksjoner på Korset. Skedsmo er en liten kommune i utstrekning, men den territorielle konfliktlinja er høyst eksisterende. Oppfatningen utenfor byen er at det i rådhuset er Lillestrøm for alle pengene. Bomaskinene på Skedsmokorset og Skjetten er overlatt til seg selv.

For ikke å snakke om Leirsund, som lokalpolitikerne later som tilhører Sørum – bortsett fra når eiendomsskatten skal innkreves.

En tredel av Skedsmos 50.000 innbyggere sokner til Korset. Vi snakker om et folketall tilsvarende en norsk småby, og da må det også være et tilbud til disse menneskene. At en etterlengtet oppgradering med langt bedre tilbud skulle bli stoppet av formaliteter og noen framtidige sentrumsbygg langs Trondheimsveien, ville vært urimelig.

Det er en risiko for at Fylkesmannen kan komme med innsigelser, fordi man vil unngå flere såkalte bilbaserte shoppingsentre utenfor etablerte sentrumsområder.

Skedsmo senter er imidlertid langt mer enn et kommersielt kjøpesenter. Det favner videre som en viktig møteplass og samlende element for Skedsmokorset, med samfunnshus, bibliotek,

helsetilbud og andre viktige servicefunksjoner.