Det personlige ansvaret viktigst

Artikkelen er over 5 år gammel

Bedre og sikrere veier er også avgjørende.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

Mer enn én person blir hver dag skadet på romeriksveiene. Fjorårsstatistikken viser at 394 personer ble kvestet i vår region i 2011. En av dem var Nils Sebastian von der Fehr fra Hurdal som kom fra en alvorlig motorsykkelulykke med livet i behold.

Han står fram for å fortelle andre hvor farlig trafikken kan være og understreker hvor viktig det er å ta forholdsregler og opptre forsiktig.

Selv om antall skadde ligger nær 400 årlig, utmerket fjoråret seg med rekordfå drepte i trafikkulykker i Akershus. Seks mennesker mistet livet i fylket, tre av dem på Romerike. Ett dødsfall er ett for mye, men vi må helt tilbake til 1948 for å finne færre årlige omkomne på veiene våre. Den gang var antallet biler bare en brøkdel av hva de er i dag. Så seint som på slutten av 1980-tallet var situasjonen en ganske annen. I 1987, -88 og -89 døde henholdsvis 23, 28 og 25 mennesker på romeriksveiene.

Det er ekstra gledelig at nedgangen i antallet alvorlige ulykker er klarest der trafikkveksten er størst; i det sentrale østlandsområdet.

2012 har imidlertid startet dårlig. Hittil i år har seks mennesker omkommet på veiene i regionen. Årsakene til ulykker er mange og sammensatte, og svingingene fra år til år kan skyldes tilfeldigheter. Det er likevel å håpe at 2011 ble et trafikksikkerhetsmessig vendepunkt. For første gang siden 1950-tallet endte antallet omkomne i trafikken på under 200 på landsbasis. Den dramatiske nedgangen illustreres best ved å sammenligne med det dystre året 1970 da 560 liv gikk tapt.

Det er liten tvil om at bedre og sikrere veier er en viktig årsak til at dødstallene er gått ned. Firefelts motorveier med midtdeler og mykt sideterreng er de sikreste veiene vi har, og snart er hele E6 gjennom Romerike av en slik standard. Men vi vil aldri få bygd slike veier over alt i vårt langstrakte land. Derfor er det alltid på sin plass å terpe det personlige ansvaret hver enkelt sjåfør har når han eller hun ferdes i trafikken. Det er egentlig ganske enkelt; det handler om å avpasse farten etter vei- og føreforholdene, kjøre rusfritt og bruke bilbelte. Disse banale forholdsreglene redder liv.

Artikkeltags