Gå til sidens hovedinnhold

Bør nærme seg

"norsk løsning"

Artikkelen er over 15 år gammel

Barnevernet må tåle et kritisk søkelys på sin virksomhet

Ingen barnevernssaker er enkle. Beretningen om den 11 år gamle romeriksjenta med norsk mor og gambisk far føyer seg til rekken som en meget komplisert affære. Faren er død, og den biologiske mora har slitt med rusproblemer. Hun har nå vært nykter i snart ett år, men føler seg ennå ikke helt klar til å ta over den fulle omsorgen for datteren. En tante og besteforeldrene på Romerike har tilbudt seg å ta seg av jenta inntil mora har funnet et sted for dem begge.

Jentas gambiske stemor, som en periode var gift med hennes far, har vært i landet for å hente jenta etter beskjed fra barnevernet. Men nå har tingretten satt foten ned: 11-åringen får bli i Norge, og foreldreretten er delt mellom jentas biologiske og juridiske mor. Retten slår fast at jenta ikke kan tas med til Gambia uten at den biologiske mora samtykker. Kjennelsen er midlertidig. Hva som blir det endelige resultatet, gjenstår å se. Saken skal endelig avgjøres i januar neste år.

Det er liten tvil om at familiekonflikten preger jenta. Saken kompliseres ytterligere ved at Human Rights Service advarer mot å sende jenta til Gambia, som skal være et høyrisikoland for kjønnslemlestelse. Barnets beste må alltid være det viktigste.

Tingretten kritiserer besteforeldrene for å ha utsatt barnebarnet for urimelig press ved å involvere media. Akkurat det stiller de seg uforstående til. Mormor og morfar er svært skeptiske til barnevernets håndtering av saken og har politianmeldt institusjonen for grov uforstand i tjenesten. De mener jenta ville vært i Gambia nå, dersom de ikke hadde varslet media om det som var i ferd med å skje.

Ingen er ufeilbarlige. Ei heller barnevernet som må tåle et kritisk søkelys på sin virksomhet. Dersom offentlige institusjoner lar det gå prestisje i saker, er det pressens plikt å undersøke om prestisjen går på bekostning av barnevernsbarnets egne behov og ønsker. Romerikes Blad har i motsetning til TV2-nyhetene valgt å anonymisere jentas familie for å minske den eventuelle tilleggsbelastning det er at "alle" vet hvem du er når vanskelige familieforhold blir kjent gjennom mediene.

Det er hevet over tvil at 11-åringen selv ikke ønsker å forlate Norge for å flytte til sin avdøde fars hjemland. Stemora er heller ingen sterk pådriver for å få jenta med seg til Gambia mot hennes egen vilje.

Med den biologiske moren på bedringens vei, bør det ligge til rette for at denne sammensatte affæren får en "norsk løsning" når saken skal opp på nyåret.