Mangel på parkeringsplasser ved kollektivknutepunkter over hele Romerike tvinger pendlerne til å være kreative. Sist uke skrev vi om pendlere som hadde parkert bilene sine ute på et jorde ved Eidsvoll Verk.

Alle de 146 ordinære parkeringsplassene var opptatt. At Jernbaneverket nå utvider med 83 nye plasser på stasjonen, er gledelig. Også andre stasjoner som Eidsvoll, Frogner, Leirsund og Hauerseter øker kapasiteten.

Antallet kollektivreiser vokser imidlertid raskere enn biltrafikken i vårt vekstområde, og om kort tid vil det igjen bli behov for flere plasser. Det er synd hvis mangelen på plasser blir en bremsekloss for den positive kollektivutviklingen. Vedvarende mangel på innfartsparkeringsplasser vil føre til at folk blir lei og isteden tar bilen helt fram til jobben. Veiene fylles opp av matpakkekjørere med lengre køer, dårligere luftkvalitet og større CO2-utslipp som resultat. Det er stikk motsatt av den utviklingen vi ønsker oss.

For å unngå at Romerike og resten av hovedstadsområdet blir kvalt av biltrafikk, er det bred oppslutning om å fortette nær kollektivknutepunkter. Samtidig trengs det altså flere pendlerparkeringsplasser, og det kan bli en kamp mellom boliger og parkering i årene som kommer. En løsning, selv om det er kostbart, er å bygge parkeringsplasser både over og under bakkeplan.

NAF mener ifølge DN at regionene utenfor Oslo trenger 8.000 nye parkeringsplasser de neste åtte årene for å unngå «trafikk-infarkt» i 2022. Når utviklingen går tregt, har det sammenheng med at mange er i tvil om hvor klimavennlig det er å bygge pendlerparkeringsplasser. Får det ikke bare folk som bor i nærheten til å benytte bilen framfor å sykle eller ta seg fram til fots?

Ideelt sett burde alle gå eller bruke pedalkraft til nærmeste tog, bane eller bussterminal, og det må legges til rette for dette. Ikke minst er det behov for såkalte sykkelhoteller som er på trappene i Lillestrøm, slik at det er mulig å sette fra seg sykkelen trygt. Kanskje bør det også innføres betaling for parkering ved alle kollektivknutepunkter. Det kan øke andelen miljøvennlige reisende. Men løsningen er ikke å ha et konstant underskudd på parkeringsplasser. Det fører bare til at småbarnsforeldre som sliter med å få hverdagen til å gå i hop med henting og levering, parkerer på jordet – eller tar bilen helt inn til jobben.