Skedsmo kommune var ikke spesielt glade da Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) i 1994 solgte Tandberg-bygget til Oslo Kristne Senter (OKS). Kommunen ønsket næringsvirksomhet på Kjellerholen, ikke en kristen frimenighet.

I dag er OKS både børs og katedral. Åge M. Åleskjær er like mye konserndirektør i en millionbutikk som pastor i en frikirke. 15 år etter kommunens skepsis til overdragelsen drives det altså næringsvirksomhet i det gamle Tandberg-bygget, der det en gang ble produsert norske fjernsynsapparater.

Litt lenger opp i Brånåsdalen finner vi Jesus Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Dette litt spesielle bibelbeltet preger nærmiljøet på Skedsmokorset. Bare OKS har 3.000 medlemmer, og flere og flere av disse etablerer seg i distriktet.

OKS og Siste Dagers Hellige konkurrerer imidlertid ikke om de samme sjelene. Mormonerkirken er moralens høyborg, og har et svært konservativt seksual- og kvinnesyn. Menigheten sier nei til alt som smaker av nytelsesmidler, inklusive kaffe og te. Kakao er imidlertid lov. OKS-medlemmene er heller ingen villstyringer, men aksepterer for eksempel at Jesus gjorde vann til vin – og ikke druesaft.

En fellesnevner for begge er imidlertid at de krever svært mye av sine medlemmer. Rikdommen til mormoner-menigheten skyldes at alle må betale en tiende, 10 prosent av alt de tjener, til kirken. Giverevnen er også stor i OKS, og stadig smartere betalingsmetoder tas i bruk for å skaffe penger til millionbutikken.

Det er positivt at Åleskjær er åpen om hvordan virksomheten finansieres. Men samtidig ligger det et negativt element av press i dette. Jesus kommer igjen for å hente alle som tror på den rette måten. Kollekten blir på denne måten vår tids avlat, eller forsikringspremie, om man vil.