Midt i feiringen av Eidsvollsmennenes gjerning og demokratiets fødsel i Norge, har mye gått på halv tolv i grunnlovsbygda. Kommunen er rammet av administrativt mannefall, i øyeblikket er hele toppledelsen konstituert. Enklere blir det ikke av at det politiske flertallet før jul vedtok et usaldert budsjett og dermed sendte Eidsvoll kommune rett inn på Robek-lista. Foreløpig siste episode i serien «På halv tolv» i grunnlovsbygda må ordfører Einar Madsen alene ta ansvar for: Brevet til Jernbaneverket med kommunestyrets enstemmige bønn om utredning av en mer skånsom togtrasé det siste stykket langs Vorma fram til Minnesund ble ikke sendt før tre måneder etter vedtaket. Allerede uka etter, rett før påske, vendte Jernbaneverket tommelen ned for miljøalternativet. Om sein postekspedisjon ved ordførerens kontor har påvirket utfallet er umulig å vite. Rådmannsvikar Marte Hoel, som egentlig er kommunalsjef for levekår, opplyser at vedtaket var kommunisert muntlig omgående. Ordførerens manglende interesse for formell kommunikasjon i en sak som vil prege kommunen de neste hundre år, etterlater uansett inntrykk av sommel og rot.

Uten lysglimt er kommunen ikke: Rett før påske kom meldingen om at kommunerevisjonen har gjenfunnet millioner av kroner i regnskapet for i fjor, som ble ført av eksternt byrå etter at økonomisjefen sluttet. Underskudd snus til null. Tilsetting av ny rådmann om kort tid vil ventelig også lede til fast ledelsesform på viktige områder som plan og økonomi.

Det er ingen tvil om at avtroppende rådmann Brynhild Hovde, som har sagt opp og for tiden er sykmeldt, har hatt tøff motstand i deler av det politiske miljøet i Eidsvoll. Omorganiseringen av kommunen, som politikerne selv har vedtatt, har vært møtt med krav om omkamp over lang tid. Det vil være nyttig for Eidsvolls befolkning om politikerne i resten av 2014 samler seg om en god dialog med sin administrasjon og best mulig tjenester til befolkningen.