"Asylfengselet" må gjennomgås

Artikkelen er over 14 år gammel

Utlendingsinternatet på Trandum får massiv kritikk fra flere advokater for semmer menneskebehandling.

DEL

I en reportasje i Ukeavisa Ny Tid omtaler advokat Trond Olsen Næss internatet for "statens søppelkasse for menneskelig avfall". Kollega Arild Humlen, som er leder i Advokatforeningen – Oslo krets, følger opp med å si at det er Guantanamo-tilstander i den tidligere militærleiren. Dette er meget alvorlige påstander. Han har bedt Advokatforeningen vurdere i hvilken grad forholdene på Trandum strider mot grunnleggende menneskerettigheter.

Personer som har fått avslag på asylsøknadene eller av andre grunner ikke lenger får bli i Norge, sendes til Trandum for oppbevaring inntil de kan transporteres ut av landet. Internatet ble for fire år siden valgt på grunn av nærheten til hovedflyplassen på Gardermoen. Faktisk ligger leiren så nærme at planene om et permanent mottak i sin tid ble skrinlagt på grunn av for sterk flystøy. Trandum ligger rett ved enden av Østre rullebane, og er i dag et sted "der ingen skulle tru at nokon kunne bu", for å låne navn fra programserien på NRK. For mennesker uten framtid i Norge gjelder åpenbart ikke de samme rettigheter som for alle andre. I en åpen, liberal og human rettsstat som Norge, må det være et utgangspunkt at alle mennesker som til enhver tid oppholder seg i riket, har den samme rettssikkerheten.

"Asylfengselet" med 200 varetektsplasser ble etablert fordi det var blitt et problem at mange asylsøkere stakk av etter at utvisningsvedtaket var fattet i Utlendingsdirektoratet (UDI). Med låste dører, høye gjerder og piggtråd skulle det settes en stopper for dette. Det ble også opprettet en spesialenhet i politiet med ansvar for utlendingssaker. Målet var at asylsøkere med avslag på søknaden, skulle ut av landet innen 72 timer.

Dessverre brytes tidsfristen. Mennesker som må ut av landet, har ofte mye oppdemmet desperasjon og negativ energi. For å roe ned de sterke følelsene kreves det gode omgivelser som ikke skaper ytterligere aggresjon og fortvilelse. Oppholdet må bli så kort og smertefritt som mulig.

Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) har vært en viktig vaktbikkje i forhold til det som skjer på Trandum. Blant annet har organisasjonen kjempet for å fjerne piggtråden som lett kan skape assosiasjoner til interneringsleirer i regimer vi ikke liker å sammenligne oss med.

Det er på tide med en grundig gjennomgang av asylfengselet for å se om det drives på en måte som er rettsstaten verdig.

Artikkeltags