RBs Akershus-prognose som er utarbeidet av valganalytiker Svein Tore Marthinsen fra Jessheim, viser at dagens helblå posisjonspartier har et særdeles godt grep om fylkeskommunen. Høyre, Frp, Venstre og KrF har 28 av 43 mandater inne. De rødgrønne har altså bare 15. Galluper er noe annet enn valg, og tre måneder er en evighet i politikken, men forspranget som sentrum/høyreregimet i Akershus fylkesting har opparbeidet seg, synes ekstremt vanskelig for Ap, SV og Sp å ta igjen i tida fram mot valget 12. september.

«Så godt som uinntakelig», er ordene valgforskeren bruker om den blå fylkesbastionen.

Muligheten for de rødgrønne ligger i at Høyre og Frp ikke får rent flertall, og at mellompartiene igjen skifter side. Det er imidlertid svært lite sannsynlig etter det bitre bruddet mellom Ap og KrF/Venstre ved valget i 2007. Høyres fylkesordfører Nils Aage Jegstad fra Vestby klarte da å slå kiler i det 20 år gamle sentrum/venstre-samarbeidet. Mellompartiene byttet side, og Jegstad ble Høyres første fylkestopp siden Tore Haugen i 1987.

Det falt Ap tungt for brystet, og da KrFs Lars B. Salvesen fra Eidsvoll fikk ledervervet i det viktige hovedutvalget for samferdsel og miljø som takk for sidebyttet, ga Ap-veteran Rolf Lasse Lund ham Judas-stemplet.

Både Salvesen og Venstres varaordfører Inge Solli fra Nittedal er det vi kan kalle borgerlige sentrumspolitikere. Det tidligere sentrum/venstre-samarbeidets lange varighet må i stor grad tilskrives tidligere KrF-fylkesordfører Hildur Horn Øien, som i likhet med sin venn Kjell Magne Bondevik, alltid passet på å holde minst en armlengdes avstand til Fremskrittspartiet.

Frp sliter på gallupene om dagen, men Høyre holder stand og har høy lojalitet blant sine velgere. Akershus har vært Høyres beste fylke ved hvert eneste valg siden 1997 og partiet har aldri stått sterkere enn nå. Den enorme oppslutningen i befolkningsrike Asker og Bærum og deler av Follo, gjør at Aps forholdsvis sterke posisjon på Romerike får mindre betydning i fylkestingsvalget. Aps Siri Hov Eggens mulighet til å bli fylkesordfører ligner en snøballs sjanser et visst sted.