Lavere fartsgrenser og færre parkeringsplasser skal tvinge fram mer attraktivt sentrum i Lørenskog

Myke trafikanter og kollektivtrafikk skal prioriteres framfor biler for å gjøre Lørenskog sentrum mer levende. Lavere fart, færre parkeringsplasser og snarveier for gående og syklende er blant tiltakene.