Politikerne - uansett parti - gjennomfører ikke de løfter og lovnader de går til valg på. I stedet ser vi en hestehandel uten like for å oppnå makt. Små partier med én representant i et kommunestyre får gjennomslag for sine særinteresser som ofte går på tvers av hva flertallet ønsker.

Som velgere gir vi opp og bruker ikke lenger stemmeretten.

Minimal interesse

Når et kommunevalg i tillegg blir preget av overordnede statlige mål/oppgaver og ikke lokale, kommunale saker, så blir interessen for lokalvalg minimal.

Så bør vi vel alle kaste oss ut i politikken og delta for å skape forandring. Ikke lett når en normal arbeids-/familie-hverdag skal tilpasses et politikerliv. I tillegg styrer partipisken hva som skal menes og vedtas. Du skal være mer enn glad i makt hvis du kaster deg på den karusellen!

Gir opp

Så blir resultatet at en gir opp, aksepterer at en ikke har noen faktisk innflytelse og tilslutt heller ikke bruker stemmeretten.

Ikke noe særnorskt fenomen, vi ser det over hele Europa. Så blir resultatet at vi lar politikerne holde på med sitt, så får vi andre gjøre vårt beste for å skape et godt liv for oss selv og vår egen familie!

Petter Dramstad, Kjeller