Kommunene, lærernes arbeidsgiver, har vist sitt sanne ansikt. Skole er ikke spesielt viktig. Nok en gang er lærerne lønnstapere. Kommunene nedprioriterer undervisning for å løse rekrutteringsproblemer innenfor helse.

Kommunene lukker øynene for at det også er ekstremt utfordrende å rekruttere søkere til både lærerutdanning og lærerstillinger over store deler av landet. 20 prosent av dem som underviser i landets klasserom i dag mangler godkjent lærerutdanning. Lærerne har en arbeidsgiver som ikke tar skole på alvor. Derfor klager lærerne.

Ukvalifiserte

At kommunene ikke vil prioritere skolen, står i skarp kontrast til den politiske debatten på nasjonalt plan. Ambisjonene for skolen er skyhøye. Politikere, nasjonale og lokale, forventer at skolen skal oppnå gode resultater på nasjonale prøver og i internasjonale undersøkelser. Samtidig godtar de at kommunene kutter i skolebudsjettene og setter ukvalifiserte til å undervise. Hvis resultatene blir dårlige, er budskapet at skolen må bli bedre.

Nok er nok! Lærere kan ikke ta ansvar for ambisjonene til politikere som ikke gir lærerne gode nok vilkår til å gjennomføre ambisjonene. Elever fortjener kvalifiserte lærere i alle fag, lærere som ikke bare kan fag, men som også har kunnskap om hvordan elever lærer på best mulig måte. For kommunene er det tydeligvis viktigst at det bare står en person i klasserommet. De kamuflerer lærermangel ved å hente inn ukvalifiserte til å stå for undervisninga, mange av dem med videregående skole som høyeste utdanning.

På sparebluss

Vi i Utdanningsforbundet Lillestrøm ser frem til å diskutere ambisjonene som våre lokalpolitikere har for Lillestrømskolen neste gang de ikke er fornøyd med skolen. Vi ser frem til å fortelle dem nok en gang at de driver skole på sparebluss med så få lærere som loven tillater. Vi ser fram til å lytte til hva våre lokalpolitikere mener skal til for å løse rekrutteringsproblemene i skolen.

Lærerne klager. Å gjøre lærere til lønnstapere nok en gang motiverer ikke flere til å ville være lærer. Kommunene og politikerne må svare for hva de egentlig vil med skolen. Elevene våre fortjener det.

Kristin Løver, Jon Ola Eggen, Hilde Henriksrud Svendsen, Lene Skjønhaug og Alexander Fjellestad, Utdanningsforbundet Lillestrøm