Forslaget følger vedtatt kommunedelplan. Det er også langt på vei identisk med den reguleringsplanen som ble trukket i 2013, men fraviker på to punkter:

• Ny jernbanebru på Minnesund er tatt med i planen.
• I området ved Bunes er traseen lagt noe lenger fra Vorma.

– Måtte ha revet bru

Jernbaneverket har avvist forslaget som Norsk Bane har lagt fram på vegne av Glomma og Vorma elvelag. De ville legge traseen på land i stedet for på steinfyllinger i elva.

– Norsk Banes forslag er nøye vurdert. Det ville ha fått for dramatiske konsekvenser om vi skulle ha fulgt dette, sier prosjektleder Anne Braaten.

– Hva slags konsekvenser?

– Vi måtte ha revet Dorr bru, som leder E6 over jernbanen og ble bygget så sent som i 2010. Vi måtte også ha ledet E6-trafikken over den gamle fylkesveibrua og gjennom Langset i hele byggeperioden.

– Vi så også på muligheten for å komme Norsk Banes forslag noe i møte, men da måtte vi ha revet dagens jernbanebru.
Når det skal utvides fra ett til to spor mellom Venjar og Eidsvoll stasjon, er spørsmålet om utvidelsen skal skje på øst- eller vestsiden.

Uvisst om innløsning

– Vi anbefaler østsiden, det tar minst landbruksjord. En utfordring er at det kommer ganske nær prestegårdshagen, men vi vil begrense skadevirkningene mest mulig, sier prosjektleder Anne Braaten og kommunikasjonsrådgiverne Hilde Marie Braaten og Olav Nordli.

De kunne ikke i går svare på hvor mange eiendommer som må innløses dersom deres anbefaling blir det endelige.

– Vi inviterer alle til å komme med innspill til vårt forslag. 25. mars blir det åpent informasjonsmøte på den gamle veikroa på Langset, mens 2. mai er høringsfrist, sier de.

– Ikke overraskende

Byggestart for hele strekningen er planlagt senest i 2018.

– Det er ikke overraskende at JBV vil holde seg til kommunedelplanen. Dette er bare et forslag fra deres side, og vi håper fortsatt at jernbanen vil bli trukket noe lenger inn på land, sier Aslak Aslaksen, talsmann for Glomma og Vorma elvelag.
 

Fakta

  • Jernbaneverket har lagt fram anbefaling til trasé mellom Venjar og Langset i Eidsvoll.
  • Venjar–Eidsvoll stasjon er en del av Gardermobanen.
  • Eidsvoll stasjon–Langset er en del av Dovrebanen.