Lange fengselsstraffer for «Sprinter-banden»: – Jeg er overrasket over resultatet

De tre tiltalte polakkene i cyanidsaken er dømt til strenge fengselsstraffer. Alle tre har fått en dom som er strengere enn aktors påstand.