På bestilling fra landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) skal Landbruksdirektoratet utrede muligheten for beredskapslagring av matkorn i Norge.

Frist for utredningen er juni 2022, skriver Landbruks- og matdepartementet i en pressemelding.

– Det er viktig for meg å poengtere at den norske matsikkerheten per i dag er god, men det er også viktig å tenke beredskap innenfor mattilgang, sier Borch.

Dette sto også i Hurdalsplattformen som regjeringspartiene Ap og Sp ble enige om i oktober.

– Dette arbeidet er viktig for å kunne stå bedre rustet for blant annet naturhendelser med avlingssvikt og i møte med sikkerhetspolitiske kriser som den vi opplever nå, sier Borch.

Hun understreker at en slik beredskapslagring i Norge ikke skal ramme matforsyningene som fattige land er avhengige av.

(©NTB)