Lærer bønder å bruke biogjødsel

Biogjødsling: Lange slanger på traktoren blir et vanligere syn på åkrene på Romerike. Foto: Tore Filbakk, Norges Vel

Biogjødsling: Lange slanger på traktoren blir et vanligere syn på åkrene på Romerike. Foto: Tore Filbakk, Norges Vel

Artikkelen er over 2 år gammel

Det er ikke bare husdyrgjødsel som spres på jordene. Også innholdet i de grønne posene går nå ut på åkeren.

DEL

Tirsdag er Romerikes bønder invitert til Hellerud gård på Skjetten for å lære mer om bruken av biogjødsel, og ikke minst om logistikken rundt spredningen av denne.

Biogjødselet kommer blant annet fra EGE Oslo kommunes anlegg på Esval i Nes, og er resten er den massen som gjenstår når man har produsert biogass.

Bioresten er organisk materiale som det ikke er lov å deponere, og for et biogassanlegg er det viktig å finne den beste måten å håndtere bioresten på.

Gir ekstra miljøgevinst

Flytende biorest er rik på nitrogen og andre plantenæringsstoffer og egner seg godt som gjødsel uten videre behandling.

Å benytte flytende biorest som biogjødsel til landbruk gir en ekstra miljøgevinst fordi man kan unngå å bruke mineralgjødsel og fordi en lukker materialstrømmene i landbruket.

Tirsdagens markdag dreier seg ikke minst om logistikken i gjødselspredningen.

– Våronna er alltid hektisk, så det anbefales å ha en lagringsenhet på gården som kan fylles opp i løpet av vinteren på ei tid da godtgjøring for mottak av biogjødsel er størst, sier Henriette Vivestad som er rådgiver landbruk og klima ved Det Kongelige Selskap for Norges Vel på Hellerud.

Hygienisk sikkert

Bruk av biogjødsel er ikke luktfri når den spres, men bruk av biogjødsel fra biogassanlegg handler om å etablere et lukket kretsløp der næringsstoffer bringes tilbake til jorda på en hygienisk sikker måte.

– Forsøk viser at biogjødsel er en fullverdig gjødselvare på høyde med konvensjonell gjødsling. Biogjødsel er med visse forbehold også tillatt brukt i økologisk landbruk, sier Vivestad.

Mest vann

Biogjødsel inneholder opptil 95 prosent vann og det anbefales spredning med slepeslange fra et mellomlager nær jordet.

– Spredning bør helst foregå når næringsbehovet hos plantene er størst, noe som innebærer spredning i voksende åker eller eng, fortsetter Vivestad.

Etter demonstrasjoner utendørs blir det foredrag ved Johan Ellingsen, Espen Govasmark og Jan Stabbetorp.

– Markdagen er gratis å delta på, men de som vil være med må melde seg på senest mandag, sier Henriette Vivestad.

Artikkeltags