Lagde rasjoneringskort for klimaet, fikk designpris: – Vil få folk til å tenke mer over eget forbruk

Boka med de klimavennlige rasjoneringskortene har vekket mer oppmerksomhet enn forfatteren så for seg, og flere har til og med spurt om å få kjøpe den.