Lillestrøm by skal være et bysentrum for hele Lillestrøm kommune. Mange offentlige tjenester ligger i sentrum, kulturtilbudet er størst i sentrum, og ulike spisesteder og forretninger ligger i sentrum.

Offentlige tjenester og kulturtilbudet skal være tilgjengelig for alle innbyggere i kommunen, enten de kommer til byen med kollektivtransport eller sykkel, eller om de har behov for å benytte egen bil.

Gode P-plasser

For de som kommer til byen med bil er det viktig med strategisk godt plasserte parkeringsplasser. Dette vil redusere trafikken i byen, og gjøre at folk slipper å kjøre på kryss og tvers for å lete etter parkeringsplasser.

Kvartal 8 ligger ved rundkjøringen der Jernbanegata møter Solheimsgata, og skal nå reguleres og utvikles til boliger og næring. Eiendommen omkranses for øvrig av Voldgata, Storgata, Torvet og Solheimsgata, og ligger dermed svært sentralt, samtidig som det også ligger ved innkjøringen til byen.

Utbygger planlegger å bygge en underetasje for å dekke kvartalets eget parkeringsbehov.

Parkeringsplassene skal kobles sammen med eksisterende parkering under Torget. Dagens utkjøring på Torget skal fjernes og legges under Kvartal 8 med utkjøring til Voldgata.

Flere etasjer

Det er fullt mulig å bygge flere underetasjer med parkeringsplasser under Kvartal 8 for å sikre sentrum sentrale parkeringsplasser for fremtiden. Svært mange av byens tjenester ligger i kort avstand fra denne eiendommen. Grunnflaten på over 5000 kvadratmeter, så det kan bli mange parkeringsplasser ved etablering av en ekstra underetasje eller to. Utbygger har også signalisert at dette kan være spennende å få utredet.

Det er flere spennende muligheter for inn- og utkjøring til en slik parkeringskjeller, men det kan vi komme tilbake til dersom det er politisk vilje til å bruke denne unike muligheten. Reguleringsarbeidet pågår nå, henger vi ikke med, så vil denne muligheten gå fra kommunen.

I utkanten

Også byutviklingsplanen for Lillestrøm peker på at parkering skal skje i utkanten av byen, for å redusere trafikkbehovet i sentrum. Kvartal 8 ligger både i utkanten og sentralt i sentrum, og burde passe godt inn i byutviklingsplanen.

Lillestrøm Frp fremmet nylig et forslag om sentrumpsparkering i parkeringskjeller, under førstegangsbehandling av reguleringsplanen for Kvartal 8. Dessverre ble vi nedstemt nå, men vi håper andre partier vil ombestemme seg og komme oss i møte. Hvis ikke får vi satse på et nytt politisk flertall etter valget til høsten, med et sterkt Frp, slik at vi får vurdert denne muligheten på nytt.

Ronny Røste, kommunestyremedlem, Fetsund