Nå som Afghanistan veteranene er i fokus er det viktig å sørge for at skylden for kollapsen i Afghanistan IKKE legges på våre soldater som gjorde en flott innsats der i to tiår. Totalt har over 9000 norske soldater tjenestegjort der på vegne av Norge gjennom Nato. Nå er vi redd for at tidligere politiske avgjørelser skal gjøre våre soldater til de store taperne. Dette må vi ikke tillate.

Vi har friskt i minne hvordan Vietnam-veteranene ble behandlet etter avslutningen av krigen i Asia og vi må være bevisst på at våre veteraner gjorde jobben i Afghanistan på en utmerket måte og heller peke på politiske avgjørelser som fikk store konsekvenser.

Også i vårt naboland, Russland, har man sett tendenser til at veteraner fra operasjonen i Afghanistan og andre operasjoner, til og med veteraner helt tilbake fra andre verdenskrig blir sjikanert for sin tjeneste. Myndighetene der har nå tatt et ansvar for å unngå at dette skjer.

Den russiske dumaen vedtok et lovforslag i år som gir inntil fem års fengselsstraff for å fornærme veteraner. Underhuset i Russlands parlament har allerede vedtatt lovgivning som kan innføre straffer på opptil fem års fengsel for å fornærme veteraner. De foreslåtte endringene i de kriminelle og administrative reglene, som ble vedtatt i Statsdumaen, innebærer også bøter på opptil 5 millioner rubler ($ 68 000) for organisasjoner eller enkeltpersoner som blir dømt for offentlig spredning av bevisst falsk informasjon om veteraner, spesielt fra andre verdenskrig.

Dumaen sa at offentlig ydmykelse av veteraner skader veteraners verdighet og ære. Det kan være «likestilt med rehabilitering av nazisme», som også ville medføre en straff på opptil fem års fengsel.

«Det er uakseptabelt å fornærme dem som forsvarte fedrelandet,» sa Statsdumaens talsmann Vyacheslav Volodin. Han la til: «Det er vår plikt å beskytte minnet om våre veteraner, takket være dem lever vi i dag.»

Kanskje litt dramatisk å innføre straff her i Norge, men vi bør verne om våre hjemkomne veteraner så de først å fremst får den støtten de trenger for skader på kropp og sjel; Og ikke minst at de får den anerkjennelsen de alle fortjener og ikke mobbes som tapere slik som Vietnam-veteranene ble i USA etter hjemkomsten.

Dan Viggo Bergtun, president i World Veterans Federation, Lillestrøm