Hver eneste dag står mennesker i Norge frivillig på for at andre skal ha det fint. Det kan være han som steker vafler på korpskonserten, eller hun som er fotballtrener for de lokale 7-åringene. Det kan være pensjonisten som merker skogsløyper i nærområdet. Eller hun som sitter grytevakt for Frelsesarmeen i førjulstida. Frivilligheten er overalt, og har uvurderlig verdi og kraft for samfunnet vårt.

I 2022 er det frivillighetens år. Det blir et år med ekstra søkelys på det viktige arbeidet frivilligheten gjør. For hvor ville vi vært uten frivilligheten? Den bygger broer mellom folk og skaper samhold, bygger kunnskap og kompetanse, samtidig som det holder oss i aktivitet, og mye, mye, mer.

I Viken er det tusenvis av ulike lag og foreninger. Idrettslag og friluftsorganisasjoner er med på å holde oss fysisk aktive, mens musikk, korps, kor og teater gir oss mulighet til å oppleve og å selv utfolde oss. Støtteforeninger hjelper mennesker med helseproblemer og andre livsutfordringer, politiske- og interesseorganisasjoner bidrar til å skape et aktivt demokrati, beredskapsorganisasjoner bidrar til å skape trygghet og hjelper oss når vi trenger det som mest og vi har mange organisasjoner som lærer opp, tilbyr kurs og styrker vår kompetanse på mange områder.

Nasjonale tall viser at 78 prosent av befolkningen er medlem i minst én frivillig organisasjon. Det utgjør nesten 1 million mennesker i Viken. Som fylkesråd for kultur og mangfold, er jeg svært glad for at frivilligheten står så sterkt som den gjør i Viken, og jeg er så takknemlige for alle Viken-innbyggere som deltar i ulike aktiviteter og støtter opp om sine lokallag og foreninger. Takk til alle dere!

Vi vet mange frivillige organisasjoner er opptatt av bærekraft og at de ønsker å delta og bidra til en bærekraftig fremtid. Verdenssamfunnet står overfor en enorm omstilling, og Viken skal ta sin del av ansvaret. Frivilligheten har en naturlig plass i dette arbeidet. Vi vil blant annet se på hvordan vi kan samarbeide for å utvikle idrettsanlegg på en mer bærekraftig måte, og hvordan vi kan skape gode og mangfoldige lokalsamfunn, der alle innbyggerne føler seg inkludert, og som en del av et større fellesskap. Vi skal være en trygg og forutsigbar samarbeidspart

Vi står også overfor noen felles utfordringer. Selv om det er et stort mangfold i aktivitetstilbudet, og oppslutningen om ulike aktiviteter er stor i Viken, så ser vi at det er deler av befolkningen som, av ulike årsaker, ikke deltar like aktivt. Vi må bygge ned disse barrierene, om det er kulturelle, økonomiske eller andre, slik at alle innbyggere får oppleve å være inkludert, og følelsen av å være en del av et felleskap.

Men hvordan kan vi gjøre dette? Jo, vi må gjøre det sammen. Vi har nå sendt temastrategi for frivillighet ut på innspillsrunde. Vi ønsker en strategi som skal gi fylkeskommunen gode virkemidler for frivilligheten også i fremtiden. Har du innspill, så ikke nøl med å melde fra!

La oss sammen hylle og styrke frivilligheten.

Tonje Kristensen (Ap), fylkesråd for kultur og mangfold i Viken fylkeskommune