Hvorfor må Romerikes innbyggere overføres til Kongsvinger sykehus?

Ja, dette og flere spørsmål synes å være overmodent og stille Helse sør-øst – og Ullensaker kommune ved ordfører eller vara-.

SIA, Sentralsykehuset i Akershus, ble etablert i 1961, større påbygning i 1978, og i 2001 fikk sykehuset status som et universitetssykehus og navnet ble endret til Ahus, Akershus universitetssykehus. Det var fortsatt for lite, og i 2008 ble det igjen utvidet. Men på grunn av stadig flere pasienter må ny utvidelse til.

Fra første stund hadde sykehuset ansvar for Romerikes innbyggere, samt Follo. Etter hvert ble Kongsvingerområdet, Rømskog og Oslos nordligste bydeler Alna, Grorud og Stovner også lagt innunder Ahus. Virksomheten foregår på Ahus, Kongsvinger og Ski. Men pasientmengden tar nå overhånd.

Til Konsvinger

Imidlertid har Helse sør-øst nå bestemt at vi som er nærmest sykehuset, altså Romerike, skal overføres Kongsvinger sykehus. Hvorfor de nærmeste innbyggerne til Ahus? Hvor er logikken her?

Fra å ha en reisevei til Ahus på 30-40 minutter fra Jessheim, litt lenger fra Eidsvoll, vil vi nå måtte bruke 1 time og ca. 20 min på vinterstid til Kongsvinger. For ikke å snakke om ulempene og utgiftene dette medfører.

Et eksempel: En bekjent skader håndledd ved fall i romjula. Legen forordner først smertestillende, uten resultat. Ny tur, hvor legevakt Gardermoen besøkes. Henvisning for røntgen til … ... Kongsvinger sykehus! Ikke til sykehuset vegg i vegg, nei da!

Time og drosje bestilles, fullt venteværelse, mange akutte, intet bilde den dagen. Ny tur/retur dagen etter hvor brudd oppdages, og operasjon forordnes et par dager etter. Kostnad?

Kr 4000 t/r i tre dager er lik kr 12.000 av skattebetalernes penger. Pasient hadde frikort, så han belastes ikke. Men lyder dette rimelig og fornuftig? Og hva med ambulanser for akutte oppdrag den lange veien? Er de klare?

Hvorfor ikke sende Oslos innbyggere dit de hører hjemme – til Ullevål, Aker og Rikshospitalet? Ullevål er foreløpig ikke revet, og vi håper fortsatt at fornuften og de ansatte seirer og lar dette sykehus med så mye kompetanse på alle hold, få leve. Det er mange muligheter for utvidelser på tomta, mens sykehuset fortsatt fungerer.

Aker er fortsatt i drift.

Denne overføringen til Kongsvinger sykehus virker fullstendig uforståelig på innbyggere og mange lokalpolitikere. La oss få komme tilbake til Ahus!

Et nytt privatsykehus ble i 2018 bygd i Ullensaker, LHL Gardermoen. Et topp moderne sykehus med det ypperste i utstyr, deriblant røntgenapparat og 6 operasjonssaler.

Vegg i vegg med sykehuset ligger vår interkommunale legevakt.

Fullstendig ulogisk

Fra dag én har Helse sør-øst nektet Ahus å bruke det private sykehuset til tross for enorm stor belastning på sistnevnte. Først i september 2020, etter voldsom koronaøkning, ble det gitt klarsignal for å leie LHL for 5 år til hjertekirurgi og utredning.

I disse dager går derfor Ahus inn for å leie kapasitet til behandling. De må vel også kunne avlaste for Romerikes mange innbyggere?

Så kommer spørsmål 2: Hvorfor i all verden kan ikke Helse Sør Øst la legevakten få leie LHLs røntgenapparat? Det er jo fullstendig ulogisk, slitsomt med mye smerter og svært kostbart å måtte kjøre helt til Kongsvinger for å få tatt et bilde! Når en bare kan gå inn døren ved siden av til sykehuset!?

Dette må HSØ hjelpe oss med, eller må innbyggerne starte kronerulling eller få noen snille «onkler» med bidrag til apparatet?

Takknemlig for et raskt svar fra Helse sør-øst og kommunen.

Berit R. Ruud, Jessheim