Gå til sidens hovedinnhold

Kvinnehjertet. Trenger annen behandling enn mannens?

Leserinnlegg


Vi må forske på kvinners helse!

Unødvendig mange kvinner dør pga. at vi mangler kunnskap om behandling av kvinnehjertet.

Kvinnehelsedagen ble nylig markert av Norske Kvinners Sanitetsforening. De stilte spørsmålet: Hvor likestilte er vi i dag? Kristelig Folkepartis kvinner mener dette er et viktig spørsmål. Kvinner får alt for ofte feil diagnose eller utilstrekkelig behandling som kan føre til lidelse og mulig død. Selv om vi bor i likestilte Norge er det fortsatt ikke likestilling i helsetilbudet.

Kristelig Folkepartis Kvinner i Viken krever at alle helserelaterte forskningsprosjekter tar med både kvinner og menn i utvalget det skal forskes på. Kunnskap om sykdom og medikamenters virkning og bivirkning bygger fortsatt i alt for stor grad på forskning på menn. Det er på tide at det forskes på kvinnehelse slik at vi sikrer riktig behandling også til kvinner! Forskning på kvinnehelse må derfor prioriteres høyt og kvinner må tas med i utvalget som det forskes på; i alle forskningsprogram!

Kvinner har andre risikofaktorer for hjertesykdom og får andre varianter enn menn når det kommer til hjertesykdommer. Kvinner har også mindre nytte av standardbehandling utviklet for hjertesykdom enn menn. Det er store hull i den medisinske kunnskapen om kvinners hjertehelse. Disse kan ikke tettes ved mer forskning på menn, men det bør iverksettes et eget forskningsprosjekt på kvinnehjertet!

Hjerterelaterte sykdommer er største dødsårsak hos kvinner. Hver dag dør 2-3 kvinner av hjerteinfarkt. Hos menn er en tett blodåre i hjertet årsaken til hjerteinfarkt, men hos 23 % av kvinnene er det ikke en tett åre som er årsaken til hjerteinfarktet. En del kvinner får en type hjerteinfarkt, kalt nedre-veggsinfarkt med plager i form av oppkast, pustebesvær og magesmerter. Denne type infarkt gir varig hjertesvikt med alvorlig redusert livskvalitet. Mange blir feildiagnostisert, og blir sendt til mage-tarm avdelingen. Vi vet i dag ikke hvordan disse hjerteinfarktene best forebygges og behandles.

De biologiske forskjellene mellom mann og kvinne spiller en viktig rolle for hvilke helseutfordringer vi vil møte i livet. Alle sykdommer knyttet til reproduktiv helse er unike for kvinner. Her har vi kommet et stykke, men også her mangler en del kunnskap for å sikre riktig behandling, som igjen kan redde flere liv og gi bedre livskvalitet. KrF Kvinner ser et klart behov for senter for endometriose. Vi må styrke kunnskapsnivået hos norsk helsepersonell på dette feltet, for å hjelpe mange kvinner med et problem som de har båret lenge på, med unødvendig mye smerte.

Det trengs forskning som kan bidra til økt kompetanse og bedre behandling. Når vi ønsker likestilling mellom kjønnene, må vi i større grad ta kvinners helse på alvor!

Riktig kunnskap og behandling er den beste hjelpen. Da må både økonomiske midler og god forskning på plass.

Hjertelig hilsen

Kari Anne Karlsen, Anne Karine Gramen og Hava Biser Ihtiman

For styret, Viken KrF Kvinner

Kommentarer til denne saken