I denne avisen har den ene etter den andre stått fram og krevd slutt på gjennomkjøring i Lillestrøm. Avisens politiske redaktør sa senest 24. mai at «… byens attraktivitet svekkes dersom politikerne ikke makter å få gjennomgangstrafikken ut av sentrum». Samtidig kjemper de samme med nebb og klør for å øke gjennomkjøringen i Fetsund ved å bygge en bro som bare vil gjøre det enda mer fristende å kjøre bil.

Broa vil bli stående i 100 år og vil allerede fra den dagen den åpnes, være et miljøproblem. I dag går rushtidskøen i 40 km/t, men likevel er støynivået påtagelig i åsene rundt. Det er godt mulig åsene omkring ikke ligger i rød sone, men det støyer likevel. Og verre vil det bli.

Sjugangeren

I dag har broa en ÅDT (årsdøgntrafikk) på 17.900, men det er en sannhet med modifikasjoner fordi én tungtransport regnes ifølge Støyforeningen som sju personbiler. Tungtrafikken utgjør om lag 10prosent eller 1790 kjøretøy, og korrigerer vi for dette utsettes områdene støymessig for en «personbil-ÅDT» på 28.640 kjøretøy. Samtidig er anslaget for trafikkmengden i 2045 på 31.000, heller ikke dette er korrigert for tungtransport. Hvis vi korrigerer, blir tallet i 2045 hele 49.640. Personlig tror jeg tallet kommer til å bli enda høyere, snarere 60.000. Omtrent det dobbelte av hva Statens Vegvesen vil ha oss til å tro. Bilstøy går aldri bort. Bare spør dem som bor langs E6, Oslo Øst.

Mer støy

En firefelts motorvei med 80 km/t-grense vil gi betydelig mer støy enn dagens vei, fordi støynivået øker med kvadratet av hastigheten. Det betyr at støynivået på den nye broa vil bli fire ganger høyere når hastigheten dobles. Piggdekk og regnvær øker støynivået ytterligere. Dessuten skal vi ikke se bort fra at det blir enda mer attraktivt for tungtransport å kjøre gjennom Fetsund for å unngå bompenger i Oslo, og dermed blir riksvei 22 enda farligere. Vi får altså flere kjøretøyer som støyer mer. Støynivået vil garantert frata mange lysten til å gå eller sykle over broa fra omkringliggende boligområder, hvilket vil medføre ytterligere biltrafikk.

Ødelegger sentrum

Dette er verken å ta vare på Fetsund og Fetsund sentrum som ordfører Jørgen Vik hevder er det edle formålet. Det er faktisk det stikk motsatte. Det er å ødelegge Fetsund og Fetsund sentrum så lenge den nye broa består. Og det er garantert i 100 år, derfor må den aldri bygges. Spol 100 år tilbake i tid. Ved folketellingen i 1920 hadde Sørum hadde 1600 hjemmehørende innbyggere. Sørum hadde vokst til 18.263 før sammenslåingen i 2019, og en viktig forskjell er at ingen av dem hadde bil i 1920, mens alle har det i dag. Legg til Aurskog, Bjørkelangen, Dalen, Gan og Varåa. Områder som før lå hver for seg, vokser sammen. Nå er det sammenhengende bebyggelse fra Asker til Åkrene, det som kalles konurbasjon. Spol 100 år fram i tid. Konurbasjonen vil vokse vestover hver år og bringe enda mer trafikk i denne retningen. Knutepunktutbygging vil gjøre Fetsund sentrum mer attraktivt med stadig flere publikumstilbud, men avstanden er lang og kollektivtilbudet for dårlig og gangveien blir et støyhelvete. Derfor vil folk kjøre bil.

Nedskalert løsning

«En nedskalert løsning på ny Glommakryssing er det beste for Fetsund og kan føre til lavere bompengeutgifter for Lillestrøm kommunes innbyggere», mener det politiske flertallet i kommunen. Så det er det det handler om, altså. Billigere bompenger? Ødelegge Fetsund fordi folk skal komme fortere hjem? Tunnel koster det dobbelte av bro, men over hvor mange år skal bompengene innbetales? Hva om vi fordobler tiden? Hva om vi tar det over 100 år? Har vi ikke penger nok da?

Helt til slutt: Vi har to verdensarvområder på Østlandet; Rjukan/Notodden og Røros. Lensene kan bli et tredje. Har noen tenkt på hva det vil bety av arbeidsplasser, attraktivitet og inntekter for kommunen, hotell- og serveringsbransjen, turistnæringen og lokalt næringsliv? Jeg savner noen visjoner oppe i dette, og kan ikke for mitt bare liv forstå at å smelle opp en firefelts motorvei midt i det som kan bli et verdensarvområde på noen måte utnytter Fetsunds potensial. Broa vil tvert imot ødelegge for muligheten.

Da myndighetene i England skulle bygge tunnel under Stonehenge, fikk de vite at verdensarvstatusen ville bli inndratt om de så gjorde. Dresden og Liverpool har allerede mistet statusen. Dresden fordi de anla en firefelts motorvei gjennom området og Liverpool fordi byen utnyttet statusen til å bygge nye høyhus. De mistet statusen fordi de ikke brydde seg om verdensarvstedene sine. På grunn av manglende omsorg. Det er lov å lære av andres tabber. Lillestrøm kommune spiller poker med en mulig verdensarvstatus i potten.

Vi bygger for de neste 100 år, så da må vi tenke lenger fram enn til 2028. Jeg håper ingen politikere ønsker å etterlate seg et slikt minnesmerke som denne broa vil være.

Roger Pihl, Fetsund