Gå til sidens hovedinnhold

Forskning lønner seg: Historien om Xofigo-eventyret

Artikkelen er over 3 år gammel

Denne suksesshistorien beviser hva som er mulig å få til, når partnere fra forskning, investormiljøer og privat næringsliv finner sammen, sa næringsminister Trond Giske da han åpnet den nye produksjonslinjen for Xofigo-legemiddelet ved IFEs Isotoplaboratorier 20. juni 2013. I dag er Xofigo en verdenssuksess for selskapet Bayer.

Over 60 års forskning og teknologiutvikling ved IFE var avgjørende bidrag for at dette «industrieventyret» kunne finne sted i Norge. På IFE er det skapt over 100 nye kompetansearbeidsplasser i forbindelse med produksjonen av legemiddelet.

Brukes over hele verden

Isotoplaboratoriene på IFE produserer og sender Xofigo til kreftpasienter over hele verden. Xofigo helbreder ikke, men gir menn med prostatakreft lindring og forlenget levetid. Det radioaktive legemiddelet er blitt en stor suksess for Bayer som er et av verdens største farmasiselskaper.

Det hele startet med en idé i 1993 av kjernekjemiker Roy H. Larsen og professor og overlege Øyvind S. Bruland. Larsen fikk ideen under arbeidet med sin doktoravhandling ved Radiumhospitalet. Prof. Bruland, som var Larsens veileder, hadde kreft i skjelettet som spesialfelt og hadde troen på Larsen sine tanker. Det hadde imidlertid ikke sykehusmiljøet i Oslo, så Larsen og Bruland måtte skaffe finansiering på egen hånd. De stiftet selskapet Algeta i 1997 og resten er en eventyrhistorie som har skapt store verdier og gitt tusenvis av menn med prostatakreft en bedre livskvalitet. Algeta ble solgt til tyske Bayer for 17,6 mrd.kr i 2013. Det er kanskje en av tidenes største suksesser på Oslo Børs!

Teknologi og kompetanse

Hva var så IFEs rolle i dette eventyret? Atomreaktoren Jeep I ble opprettet for at Norge skulle forske på atomkraft. Imidlertid ble atomreaktoren helt fra starten i 1951 også brukt til å produsere radioaktive isotoper til medisinsk bruk. De første leveransene var ferdige i 1952 og ble brukt til behandling av hormonforstyrrelser i skjoldbruskkjertelen. Fra 1953 har IFE regelmessig produsert radioaktive legemidler eller radiofarmaka som det ofte kalles. Instituttet bygde opp et farmasøytisk miljø med personell og avanserte laboratorier og ble raskt Norges apotek for radiofarmaka.

Produksjon av radiofarmaka krever i tillegg til laboratorier og teknologisk avansert kompetanse, også omfattende sikkerhetsløsninger og prosedyrer. IFE hadde alt dette og 60 års erfaring med produksjon av legemidler og var et naturlig sted å kontakte for Algeta.

Allerede i 1997 tok Larsen og Bruland kontakt med IFE for å få til et samarbeid med ønske om produksjon av det radioaktive legemiddelet til kliniske tester. Algeta hadde selv små muligheter til å bygge opp de fasiliteter som var nødvendige for produksjon. Myndighetene setter også svært strenge krav til denne form for virksomhet. Den kliniske studien begynte i 2001 og det var IFE som sto for produksjonen og distribusjonen av legemiddelet som hadde fått navnet Alpharadin. Til tross for ekstreme krav til presisjon, logistikk og strålesikkerhet maktet IFE å gjennomføre leveransene til de kliniske studiene som pågikk over flere år i mange ulike land uten å feile.

Viktig satsingsområde for IFE

IFE satser videre på å utvikle nye typer radiofarmaka og er deleier og strategisk partner i Catapult Life Science som er et nettverk og kompetansesenter for å skape enda mer verdier og arbeidsplasser innen helseindustrien. IFE samarbeider tett med Radiumhospitalet og har etablert egne laboratorier der. Flere spennende prosjekter gjennomføres nå med norske selskaper som håper på å gjenta suksessen til Xofigo.

At Stortinget og regjeringens beslutning om å bygge en atomreaktor i 1948 skulle bidra til en internasjonal legemiddelsuksess nesten 70 år etter, var det vel få som tenkte seg. Igjen viser det seg at en satsing på forskning og kompetanse lønner seg. Du vet bare ikke alltid hvor resultatene kommer!

Isotoplaboratoriene på IFE produserer og sender Xofigo til kreftpasienter over hele verden.

Kommentarer til denne saken