Det er verken korte skjørt eller for mye alkohol som voldtar, det er overgripere.

Onsdag 1. mars kunne vi lese om «Anne» sin hjerteskjærende historie i RB. Hun forteller om skamfølelse, anstrengt forhold til menn og stiller spørsmål om hun selv hadde skyld i det. Alt dette er sårt å lese, men hun er dessverre langt fra å være alene. 23 prosent av alle kvinner opplever å bli utsatt for den alvorlige kriminalitet voldtekt er. Det er altfor mange.

Menneskerett

Et liv uten vold er en menneskerett. Kvinners sikkerhet og rett til å bestemme over egen kropp er avgjørende for alles frihet til å kunne gjøre det vi har lyst til. Redselen for å utsettes for overgrep tvinger kvinner til å ta forholdsregler. Voldtekt fratar kvinner makt og frihet. Vi som samfunn har et ansvar for både å forebygge vold og overgrep og gi tilbud til alle som blir utsatt for det. Derfor er SV fornøyd med at vi på Stortinget fikk flertall for å sette ned en voldtektskommisjon som skal se på en helhetlig strategi for tiltak, men dette er ikke nok.

I dag henlegges 8 av 10 anmeldelser av voldtektene. Og i 1 av 3 saker som behandles ender tiltalte uten straff. Dette kommer av at vi har et utdatert lovverk som det er på høy tid å bytte ut. Vi vet at en vanlig reaksjonene på det å oppleve en voldtekt, er å fryse til. Samtidig slår norske lov fast at det ikke er godt nok å si nei hvis noen tvinger seg på deg.

Frivillig

All sex skal være frivillig. Og er det ikke frivillig, er det ulovlig. Derfor foreslår SV en samtykkelov som slår fast at sex uten samtykke er voldtekt. Evaluering av samtykkelov i våre naboland viser at det fungerer. Flere blir tiltalt og flere voldtektsmenn blir dømt. En samtykkelov vil føre til at flere voldtektsanmeldelser kan etterforskes, og forhåpentligvis ende med rettferdig behandling i domstolene.

Ikke komplisert

Høyresiden prøver å få det til å virke som om samtykkelov er komplisert å innføre. Det er det ikke. Både Sverige, Danmark og Finland har samtykkelov. Nå må Stortinget være med på å vedta en samtykkelov som slår fast at kun ja betyr ja.

Kirsti Bergstø, SV-nestleder og Balder Alvær Olafsen, Akershus SV