Gå til sidens hovedinnhold

Denne hytta er ett av seks prosjekter som har fått pengestøtte

Artikkelen er over 4 år gammel

Seks prosjekter på Romerike har fått støtte fra kulturminnefondet.

Søknadsmengden til kulturminnefondet har doblet seg de siste tre årene. 1.241 søknader på i alt 340 millioner kroner fra hele landet er i potten, og 100 millioner kroner deles ut til prosjekter i 2017. Blant de 27 prosjektene som har fått støtte i Akershus, finner vi følgende på Romerike:

Lysthus i tilknytning til Eidsvollsbygningen. Bygget er sekskantet og har pyramidetak. Det er kledd utvendig med granbark og det er brukt bjørkenever innvendig. Det er tidligere gitt pengestøttet til istandsetting av barkehytta, men denne gangen er er det en rekke navnetrekk og hilsninger fra kjente og ukjente personer som skal bevares for ettertiden. De eldste navnetrekkene er fra 1850-tallet.

Les også

– Ringes ned av sinte strømkunder

I tillegg har Lundstua i Hurdal, sorenskrivergården Plogstad i Ullensaker, Slora Mølle i Sørum, Tune av Egger i Eidsvoll, en gjødselkjeller under en låve på et gårdsbruk i Nittedal og istandsetting av låven på Ødegården i Aurskog-Høland fått støtte. Søknadssummen for hvert prosjekt er i kategorien under 200.000 kroner.

– Det er svært gledelig at så mange private eiere ønsker å sette i stand kulturminner, sier kulturminnefondets Simen Bjørgen, som understreker at fondet prioriterer prosjekter som gir grunnlag for framtidig bruk.

Fakta kulturminnefondet

Norsk kulturminnefond er et statlig forvaltningsorgan med formål om å styrke arbeidet med, og bevare verneverdige og fredete kulturminner.

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner.

Fondet skal bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, kunnskap og utvikling og verdiskaping.

Siden oppstarten i 2003 har kulturminnefondet delt ut nrmere 650 millioner kroner i tilskudd.

 

Kommentarer til denne saken