Sommeren 2016 fulgte NRK Skibladner, Mjøsas hvite svane, minutt for minutt en hel uke.

Etter det har de økonomiske resultatene vært bedre enn på lenge, men båten har ifølge styreleder Bjørn Blichfeldt allikevel behov for en større økonomisk buffer.

– Det er så enkelt og så vanskelig som at vi er veldig avhengig av vær og vann. Hvis det kommer en flom, regner en hel sommer eller vi får et maskinhavari, så får det store økonomiske konsekvenser. Vi prøver derfor å få en buffer, slik at vi slipper å løpe til eierne våre hver gang noe uforutsett skjer, sier Blichfeldt.

– Økonomien er god

For selv om egenkapitalen endelig er positiv og økonomien ifølge styrelederen er god, har han på vegne av Oplandske Dampskibsselskap hatt møte med alle kommuner og fylkeskommuner rundt Mjøsa for å be dem om til sammen 4,7 millioner kroner.

Helt konkret er ønsket at alle de tre fylkeskommunene, samt kommunene med over 25.000 innbyggere, går inn med 500.000 hver. Kommuner med færre innbyggere er bedt om et bidrag på 400.000 i en aksjeemisjon der nye aksjer legges ut. I tillegg ønsker selskapet at den årlige støtten opprettholdes.

– Vi har fått meget positiv respons, jeg har inntrykk av at alle forstår at vi trenger en ryggrad for å tåle mulig økonomisk tøffe tider og ønsker Skibladners beste, sier Blichfeldt.

To har sagt ja

Så langt har kommunene Gjøvik og Ringsaker sagt at de kjøper de nye aksjene for å tilføre Skibladner mer kapital for å sikre driften av det levende kulturminnet.

Uavhengig av hva resten svarer, går den første turen med Mjøsas hvite svane 24. mai.

Fakta

DS Skibladner eies og driftes av AS Opplandske Dampskibsselskab.

Skibladner er verdens eldste rutegående hjuldamper og går inn i sitt 162. år i rute mellom Eidsvoll og Lillehammer.

Selskapet har et stort antall offentlige og private eiere. Gjøvik kommune er største enkelteier med en eierandel på 6,9 prosent, Akershus fylkeskommune eier 0,9 prosent (100 aksjer).

I år støtter Akershus fylkeskommune Skibladner med 149.000 kroner. Nå er de bedt om å bidra med ytterligere 500.000 for å være med og sikre driften av Skibladner for kommende år. Til sammen ber dampskibselskapet om 4,7 millioner fra tre fylkeskommuner og sju kommuner.