Legger ned avis: – Det er ikke stoffet det er noe i veien med

Har ikke tro på fortsatt avissatsing: Heidi Lippestad, kommunikasjonssjef i Lillestrøm kommune, er enig med innbyggerne i at det ikke er noe poeng i at kommunen skal gi ut avis på papir. FOTO: TOM GUSTAVSEN

Har ikke tro på fortsatt avissatsing: Heidi Lippestad, kommunikasjonssjef i Lillestrøm kommune, er enig med innbyggerne i at det ikke er noe poeng i at kommunen skal gi ut avis på papir. FOTO: TOM GUSTAVSEN

Avisa «Knutepunktet» skulle gå i dybden på de store sakene i kommunen. To år etter den første utgivelsen kan det gå mot nedleggelse.

DEL

– Folk er opptatt av kommunalt stoff, men det har vært for få som har lest avisa, sier Heidi Lippestad, kommunikasjonssjef i Lillestrøm kommune.

Hun viser til en undersøkelse fra analysebyrået Opinion, der det kommer fram at innbyggerne i Skedsmo i liten grad leser avisa.

– 74 prosent svarte at det ikke er noe poeng i at kommunen skal gi ut avis selv, sier Lippestad.

Det kommer også fram tre av fire ikke har lest avisen.


Finansiert av eiendomsskatt

Nå skal saken videre til kommunestyret 30. oktober, som en orienteringssak. Deretter sendes saken videre til det nye kommunestyret i Lillestrøm.

Fakta

  • Avisa Knutepunktet ble utgitt for første gang i januar 2018 og er distribuert til alle husstander i Skedsmo fire ganger årlig.
  • I forbindelse med kommunesammenslåingen ble Knutepunktet lagt ned etter nr. 2/2019 og erstattet med Lillestrømlingen med to numre i løpet av høstsemesteret 2019.
  • Nå evalueres Skedsmo kommunes avisutgivelse.


Politikerne der får oppgaven med å ta stilling til om de fortsatt skal satse på å gi ut sin egen avis, som har hatt en journalist ansatt. Til sammen har utgivelsen av «Knutepunktet» kostet kommunen 360.000 kroner i året. Utgiftene vil øke med økt antall husstander i Lillestrøm kommune, og anslås til å ligge på mellom 1,3 og 1,4 millioner kroner årlig, hvis man regner inn en journaliststilling.

I forbindelse med kommunesammenslåingen neste år, har allerede avisa byttet navn til «Lillestrømlingen», men rådmann Erik Nafstad anbefaler allikevel å satse på en annen informasjonskanal. Han skriver i saksframlegget til politikerne at «man kan treffe langt flere med bedre og mer engasjerende innhold ved å satse på digital kompetanse og digitale flater» og «ut fra innbyggerundersøkelsen kan man vanskelig trekke annen konklusjon enn at en fortsatt satsing på avis ikke kan anbefales», når man legger innbyggernes svar og ressurser benyttet til avisutgivelse til grunn».

Heidi Lippestad er enig med rådmannen.

– Jeg tror ikke det er lønnsomt at kommunen skal gi ut avis selv. Folk er opptatt av kommunalt stoff, og det er ikke stoffet eller avisformatet som sådan det er noe i veien med, men en avis som kommer fire ganger i året har man ingen forventninger til. Da forsvinner den fort i søpla sammen med reklamen. Derfor må vi eventuelt finne smartere alternativer, sier hun.

Opplag på 24.000

Stig Ervland, mangeårig kommunikasjonsrådgiver i Skedsmo, vil ikke mene noe om det fortsatt bør gis ut avis i den nye storkommunen, og vil ikke spå noe om framtida til «Knutepunktet», som er distribuert til alle husstander et Skedsmo og har hatt et opplag på 24.000.

– Det vil være opp til kommunestyret å mene noe om det, sier han.

Avventende: Stig Ervland, kommunikasjonsrådgiver i Skedsmo, overlater avisas videre skjebne til politikerne.

Avventende: Stig Ervland, kommunikasjonsrådgiver i Skedsmo, overlater avisas videre skjebne til politikerne.Send inn tekst og bilder «

Fortell nyheter om deg selv, din forening, ditt kultursted osv., både på nett og i papir

Artikkeltags