Kirkens SOS trenger frivillige

Av
DEL

InnsendtKirkens SOS på Romerike (Nittedal) trenger flere frivillige til å svare på krisesamtaler på telefon og internett.

ROMERIKE/NITTEDAL:

Folkeinstituttet opplyser at det hvert år registreres mellom 500 og 600 selvmord i Norge. Instituttet sier også at det er vanlig å anta at det er 10 ganger flere selvmordsforsøk enn selvmord. Siden 1974 har Kirkens SOS jobbet med selvmordsforebygging og hjulpet mennesker i dyp krise.

Organisasjonen er i dag landets største krisetjeneste på internett og telefon. Kirkens SOS har 11 SOS-sentre landet rundt. Disse mottar hvert døgn rundt 500 henvendelser. 1000 frivillige bemanner tjenesten som er åpen døgnet rundt, året rundt. For denne innsatsen mottok de frivillige i Kirkens SOS Frivillighetsprisen for 2017.

VAKTKONTOR I NITTEDAL

Kirkens SOS i Borg er ett av landets 11 sentre med 3 vaktkontorer: ett i Greåker, ett i Askim og ett i Nittedal. Vaktkontoret i Nittedal er sentralt plassert i Kirkestua ved Nittedal kirke. Det har vært i drift i litt mer enn to år, mens Kirkens SOS ble etablert i Borg i 1978 og dermed er mer enn 40 år.

I Borg bispedømmes område kommer det inn 35 henvendelser i døgnet, på telefon eller i form av SOS-meldinger over internett. Vi kjenner ikke selvmordstallene for Romerike/Nittedal, men vi antar at de er jevnt fordelt i landet.

UNGE I NØD

Det er mange yngre mennesker i nød som kontakter oss. Flere har tanker og planer om selvmord, eller det kan være andre kriser. Mange ringer også om ting som er skambelagt. Det kan handle om temaer som ensomhet, psykiske lidelser eller seksualitet. Vi klarer i midlertid ikke å besvare mer enn to tredjedeler av alle samtaler. En tredjedel av dem som tar kontakt, får dermed ikke hjelp. Alle samtaler foregår under full anonymitet. Vi får ikke vite hvem det er som ringer, og det er med hensikt.

BEHOV FOR FLERE FRIVILLIGE

På vaktkontoret i Nittedal er vi i dag 23 frivillige fra flere kommuner på Romerike. Disse inngår i det nasjonale vaktsamarbeidet. Vi trenger imidlertid flere frivillige slik at vi kan bidra til å få svart også den siste tredjedelen. De som velger å bli frivillige får et 40 timers opplæringskurs. I tillegg er det obligatorisk veiledning. – Og ikke tro at du ikke kan bidra. Vi trenger vanlige mennesker som kan være et medmenneske! Kirkens SOS i Borg har blant sine frivillige så vel helsearbeidere som husmødre og snekkere. Aldersspennet er fra 25 til 85 år. Det handler om å gi litt av sin tid til mennesker i krise. Det er snakk om to vakter i måneden på hver frivillig. Samtidig blir du del av det fine fellesskapet blant de frivillige som gjør tjeneste ved vaktkontoret i Nittedal.

Vil du vite mer, gå inn på www.Kirkens-sos.no/borg

Vi starter nytt kurs i Kirkestua i Nittedal 25.03.19. Hvis du er interessert, gå inn på hjemmesiden og meld deg på eller ta kontakt med Solveig Heier Johannesen tlf 41276103

Send inn tekst og bilder «

Fortell nyheter om deg selv, din forening, ditt kultursted osv., både på nett og i papir

Artikkeltags