– Vi trenger en million fra kommunen

Går nye veier: Cecilie Øien, museumsdirektør for Museene i Akershus (MiA), ønsker å gi Lørenskog bygdemuseum en mer spiselig profil. FOTO: ELISABETH JOHNSEN

Går nye veier: Cecilie Øien, museumsdirektør for Museene i Akershus (MiA), ønsker å gi Lørenskog bygdemuseum en mer spiselig profil. FOTO: ELISABETH JOHNSEN

Artikkelen er over 1 år gammel

Det gamle fjøset i låven på Skårer gård kan bli et lokalt kraftsentrum for matkultur. Prosjektet mangler én million for å kunne realiseres.

DEL

Prosjektet som er planlagt i fjøset har fått tittelen «Kjøkkenveien» og begynte å spire allerede i 2014. Nå er Museene i Akershus (MiA), som bygdemuseet er underlagt, avhengig av at politikerne følger opp vedtaket fra i fjor om å støtte utvikling på bygdemuseet for at prosjektet skal kunne slå ut i full blomst.

– Mat forener på tvers

– En videreutvikling av det gode samarbeidet med kommunen er essensielt om vi skal

kunne utvikle bygdemuseet som en samlende kraft i Lørenskog. Mat er noe som forener på tvers av alder og bakgrunn, derfor er dette et uttalt satsingsområde. Da er det kjempeviktig at lokalpolitikerne skjønner hvilke muligheter som ligger her, og at lokalbefolkningen gir tilbakemeldinger på hvordan de ønsker å bruke stedet, sier museumsdirektør Cecilie Øien.

Interaktiv formidling

Prosjektet er allerede støttet av Sparebankstiftelsen med én million kroner, men trenger mer for å realiseres.

– Vi ønsker en formidlingsbasert interaktiv utstilling med et kjøkken i etterkrigsstil, som i tillegg til å være en del av utstillingen skal kunne brukes til tilberedning av mat for servering og kursvirksomhet. Dette vil også kunne fungere som en sosial læreplass, sier Øien.

For at den nye utstillingen skal kunne fungere etter intensjonen, ønsker museet at låven

åpnes opp med isolert glass og nye dører, og at den tidligere trappen og døra på baksiden av

låven tilbakeføres og tas i bruk igjen. I tillegg må blant annet lokalet tømmes for pukk, det må legges nytt gulv, og installeres ventilasjon i forbindelse med kjøkkenet. som blir en del av utstillingen.

– Med moderne teknologi formidler det gamle kjøkkenet etterkrigstidens premisser for datidens hushold, samtidig som det møter dagens trender om å komme «tilbake til røttene». Et nøkkelelement i lokalet blir også et marked der basisvarene korn, mais, ris og poteter blir presentert i et historisk, matkulturelt og folkehelseperspektiv, sier Øien.

– Vi må utvikle oss

I utstillingen planlegges det også svartovn, steketakke, moderne induksjonsovn inne og en bakerovn ute på tunet.

– For å være en kulturarena som folk bruker, er vi avhengig av å utvikle oss. Anniken Hesselberg og Heidi Kleiven ved museet gjør allerede en kjempejobb for å videreutvikle museet. Publikum har andre forventninger enn før, og vi ønsker også nye grupper inn, sier museumsdirektøren.

Positiv: Kommunaldirektør Nina Kongtorp liker ideen.

Positiv: Kommunaldirektør Nina Kongtorp liker ideen.

– Et interessant prosjekt

Kommunen mener MiAs initiativ er godt, men kan ikke love at det kommer penger. Administrasjonen i ferd med å legge siste hånd på neste års budsjetter, som legges fram i november, derfor ønsker ikke kommunaldirektør Nina Kongtorp å uttale seg om prosjektet på Lørenskog bygdemuseum får beløpet det trenger.

– Jeg kan ikke forskuttere noe, men kan utover budsjettprosessen vi står i si at jeg syns at MiA har kommet med et godt forslag til tiltak. Skårer gård er en grønn lunge i Lørenskog, og spiller en viktig rolle som møteplass og formidlingsarena for kultur, mat og grønne verdier. Det er et veldig interessant prosjekt, ikke minst med tanke på at det er viktig for Lørenskog å ha med seg historien i den transformasjonen vi er i, sier Kongtorp.

Fakta

  • Lørenskog bygdemuseum holder til på Skårer gård.
  • Gården ligger i et urbanisert område, og stedet er typisk for gårdene i Lørenskog på 1950-tallet.
  • Nå ønsker de å utvikle en ny utstilling med fokus på matkultur.
Send inn tekst og bilder «

Fortell nyheter om deg selv, din forening, ditt kultursted osv., både på nett og i papir

Artikkeltags