Søndag 17. september kan du blant annet oppleve skuespill fra vikingtiden og smake mat fra kokegrop på Huseby gård.

Tema for årets nasjonale kulturminnedager er "Kulturminner i samfunnets tjeneste", noe Huseby gårds venner og Skedsmo historielag med flere vil markere med program og aktiviteter over hele tre dager under felles tittel: "Bli kjent med Skedsmos historie".

Onsdag 13. september kl 18 blir det først omvisning i Skedsmo kirke ved kapellan Elisabeth Eriksen. Etterpå byr Skedsmo historielag på kaffe i lokalene til Romerike historielag og Lene Skovholt kåserer om hvordan reformasjonen som ble innført i Norge i 1537 har påvirket oss både religiøst og kulturelt.

Påfølgende søndag blir det et stort og spennende program på Skedsmo bygdemuseum. Dagen starter kl 12 med et lite vikingspel inspirert av Kristian Hauglids spel fra 1936 om hvordan kong Olav Haraldssøn (i følge Snorre) møtte Tore, raumerhøvdingens sønn før slaget ved Nitja i 1022. Senere på dagen blir det skeid (hestekappløp) og smaksprøver på mat fra kokegrop, flatbrød bakt med bygg malt på kverna til Sagelvas venner, brød bakt med urkornet emmer og kaffe kokt på stubbe. Videre blir det muligheter for både å leke arkeolog og skyte med pil og bue. Husflidslaget demonstrerer plantefarging og andre rødlistede husflidsteknikker. I gårdens tidligere grisehus vises utstilling om hvordan det var på Skedsmokorset i 1952 og ellers i verden, og i museets hovedbygning vises flere gamle Skedsmofilmer.

Og allerede lørdag 9. september er en arbeidsgruppe fra Skedsmokorset Rotary til stede i Geoparken. Der kan du blant annet se hvordan isen som lå over mesteparten av Skedsmo for ca 10.000 år siden etter hvert trakk seg tilbake.

Artikkelen er sendt inn av Elin Løken