I oktober åpnet nye utstillingen «RØD, SNART DØD! Norske insekter på rødlisten» Utstillingen består av 29 makrofotografier av norske insekter som står i fare for utryddelse. Det er fotograf Karsten Sund som har laget utstillingen for Naturhistorisk museum, NHM, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Artsdatabanken.

I serien “Insekter i faresonen” har Sund benyttet seg av en fotografisk teknikk kalt focus stacking eller fokusstabling. Dette er en digital bildebehandlingsteknikk hvor flere bilder av samme motiv, settes sammen til et ferdig bilde. De ulike bildene er tatt med forskjellige fokusavstander for å oppnå full skarphet. Fokus flyttes i små steg fra toppen av objektet til man har kommet helt gjennom til det laveste punktet. Et dataprogram velger så ut de delene av hvert bilde som er i fokus, og setter dem så sammen til et bilde hvor alle detaljer er sylskarpt gjengitt. Resultatet er et ferdig bilde med optimal dybdeskarphet.

Hvert fotografi i denne serien er satt sammen med denne stackingteknikken og ett bilde består av opptil 50 bilder som er satt sammen til ferdig motiv. Sund benytter denne teknikken ved fotografering av insekter helt ned til en størrelse på 0,5 mm.

Utstillingen “Insekter i faresonen” ble laget i 2008. Utstillingen har tidligere blitt vist ved blant annet Galleri Sverdrup og Universitetet i Bergen, men vises nå for første gang i hans hjemby, Lillestrøm.

Hallvard Elven er insektforsker ved naturhistorisk museum i Oslo, og jobber med å kartlegge de mest truede insektsartene. Elven vil i sitt foredrag gi oss et innblikk i verdenen til disse fabelaktige skapningene, og vi ser frem i mot en lærerik og humoristisk tilnærmelse til et ellers alvorlig tema. Dette er et foredrag for den nysgjerrige og ingen bakgrunnskunnskap om insekter behøves. Det holder lenge med erfaring fra kløende myggestikk. Vi ønsker deg velkommen til foredragskveld torsdag 1. november kl 19.00! PÅMELDING til ordre@studio-oscar.no