To år med underskudd var nok: Nå vil de flytte Nebbenfestivalen

Ambisjonsnivået er likevel ikke senket. – Vi vil lage den billigste festivalen i Norge.