Kirketårnet byttes ut

Av

Det er reist stillas rundt kirketårnet på Lillestrøm kirke. Nå byttes hele trekledningen på toppen av tårnet

DEL

InnsendtDe siste dagene har stillaset vokst langs tårnveggene. Nå er det bare spiret som synes over aluminiumsrørene. Det er trekledningen og lukene som skal restaureres og byttes ut.

- Det blir et omfattende arbeid som vil vare noen måneder. Treverket er originalt fra 1935 og er nå modent for utskifting, sier kirkeverge Peter B. Straumann.

Kommunens politikere har bevilget midler til rehabilitering av alle kirkene. Først ut er Lillestrøm. Tidligere i år ble det drenert rundt menighetssalen og tårnet og pusset deler av grunnmuren.

- Det er viktig å ta vare på kirkebyggene, fortsetter Straumann. Foruten å være signalbygg og kulturbærere, er det svært mange aktiviteter i kirken. Her er alt fra tradisjonelle gudstjenester til eldretreff, barnekor og knøttesang. I tillegg benyttes kirken svært mye til konserter. Få offentlige bygg i vår kommune har så stort besøkstall som Lillestrøm kirke!

Kirken ble bygget i årene 1933-1935. Arkitekter var Dagfinn Morseth og Mads Wiel Gedde. Den har 550 sitteplasser i midtskipet og 50 på galleriet.

Lillestrøm kirke er bygget i en stilart som kalles basilika. Denne stilarten stammer fra oldtiden, hvor en basilika var en stor bygning der det ble holdt rettsforhandlinger og salgsmarked. I den første kristne tid ble noen av de gamle basilikaer brukt som kirker, og det ble også bygd nye kirker i den gamle basilikastil. Det som særpreget basilikaen var den avlange, rette romformen og oppdelingen av rommet med søyler. Typisk for den kristne basilikaen, den som ble bygget til bruk som kirke, er det halvrunde nisjeformede utbygg, apsis. Dette lå den gang, som nå, mot øst, for enden av kirkens midtskip. I apsis var kirkens kor med alter plassert. Kirkens klokketårn var frittstående. Lillestrøm kirke har en arkitektur som i hovedtrekkene følger denne beskrivelse.

Fastbygget til kirkens hovedbygg ligger et utbygg som rommer en menighetssal. For enden av utbygget er kirketårnet oppført.

Tårnet har en høyde på 35 meter opp til en kule i overgangen mellom tårntaket og korset på toppen. De to klokkene i tårnet kommer fra det tidligere bedehuset.

Bedehuset i Kirkegata ble bygget i 1876. Da det var lang vei til Skedsmo kirke, og man ønsket en kirke i Lillestrøm, ble det i første omgang bygget tårn på bedehuset (i 1897), og dette ble benyttet som interimskirke, til gudstjenester og andre kirkelige handlinger, fram til den nye kirken stod ferdig i 1935. Denne bruken av bedehuset ga opphav til navnet Kirkegata lenge før nåværende kirke ble bygget ved Storgata.

På den ene klokken står det skrevet: "Vær frimodig, staa op! Herren kalder på dig. Mark 10,49". Den andre klokken har inskripsjonen: "Den Almægtige Gud Herren, taler og kalder på Jorden fra Solens Opgang til dens Nedgang. Sal 50,1" Bokstavene L.D. & H. som finnes på begge klokkene, står for: Lillestrøm Dampsag og Høvleri, som var giver av klokkene. Til daglig kan man høre klokkenes slag hver time.

Send inn tekst og bilder «

Fortell nyheter om deg selv, din forening, ditt kultursted osv., både på nett og i papir

Artikkeltags