2 dager, 40 produksjoner, 100.000 elever!

Produksjon: Myke Øyne. Foto Erik Ruud. 

Produksjon: Myke Øyne. Foto Erik Ruud. 

Av
DEL

InnsendtDen kulturelle skolesekken i Akershus arrangerer denne uka

KULTURTORG 2019

For videregående skoler (VGS) og Tilrettelagt

Torgene avholdes på Lillestrøm Kultursenter over 2 dager, med 40 produksjoner, 100.000 elever!

Ved å sette eksistensielle og samfunnsaktuelle temaer på dagsorden, ønsker Den kulturelle skolesekken i Akershus å bidra til å skape refleksjon, toleranse og debatt om kunst, verdier og identitet.

Alle tilbud for skoleåret 2019/20, som videregående skoler og tilrettelagte tilbud innen grunnskole og videregående kan bestille til sin skole, presenteres.

Etter å ha sett smakebiter på kulturtorgene skal elever og lærere sammen velge ut produksjoner til sin skole.

Elever fra videregående/tilrettelagt er konferansierer. Camara Joof leder samtaler fra scenen med et utvalg kunstnere.

Aktualitet:

-Akershus fylke produserer årlig ca 170 turneer til drøyt 100 000 skolelever. Fra 1.1.2020 økes volumet i nye Viken fylkeskommune til ca 193 000 skoleelever, med ca 600 skoler og 6000 møter mellom kunstnere og elever.

-På kulturtoget vises mye av det flotte kunst- og kulturtilbudet for neste skoleår. For informasjon om alle aktuelle produksjoner, se

oVGS: http://akershus.ksys.no/produksjoner?ag=vgs&p=n

oTilrettelagt: http://akershus.ksys.no/produksjoner?tag=tilrettelagt&p=n

-Som eneste fylke i landet har Akershus et etablert kunstprogram for elever med spesielle behov. Tilrettelagt skal være et tilbud der alle behov er i varetatt, der elevene i trygge rammer tilbys en spennende og varm kunst- og kulturopplevelse. Til årets torg kommer representanter fra andre fylker for å se og lære.

-I forbindelse med kulturtorget for VGS, onsdag 13. mars, vil vi spesielt trekke fram forestillingen «Myke Øyne», der flyktningkrisen tematiseres gjennom en meget tett og intens opplevelse i en lastebil som står på torget utenfor kultursenteret. Kortversjon av denne produksjonen presenteres ca kl 10:20, 11:50, 12:30 og 13:30.

-På kulturtorget for Tilrettelagt, torsdag 14. mars, presenteres blant annet konserten «Almir og puffene», en ordløs forestilling som omhandler Almirs oppvekst i Bosnia. Med akkordeon og ti magiske puffer med lyselementer som trigges av musikken. Kortversjon av denne produksjonen presenteres ca kl 14:30.

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst og kultur av alle slag.

Produksjoner fra Den kulturelle skolesekken er delt inn i seks kunstfelt: film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst.

For mer informasjon om Den kulturelle skolesekken:

-https://www.dksakershus.no/om-oss/mer-om-ordningen/

-https://www.dksakershus.no/kunstfeltene-kulturelle-skolesekken/

Send inn tekst og bilder «

Fortell nyheter om deg selv, din forening, ditt kultursted osv., både på nett og i papir

Artikkeltags