Eidsvoll Ullensaker Blad (EUB) vil fra juni kutte ut en papirutgave hver uke. Avisen vil komme ut fire dager i uka, ikke fem som nå.
– Vi kunne sikkert hanglet gjennom et år til, men det er bedre å ta grep nå slik at vi kan satse på å lage bedre journalistikk, sier Roger Aarli-Grøndalen, ansvarlig redaktør og administrerende direktør i EUB.

Satser lokalt og digitalt

Fjoråret ble ikke så dårlig økonomisk som fryktet, ifølge Aarli-Grøndalen.
Resultatet før skatt ble 310.700 kroner. Men også i avishuset på Eidsvoll merker de at kampen om annonsekronene hardner til.
– 88 prosent av befolkningen er på nett hver dag, og de eldre kommer seg også på nett. Leserne er på nett, og derfor må vi også satse digitalt, sier Aarli-Grøndalen.
Mandagsavisen er valgt ut fordi det er mulig å spare mye ved å slippe å produsere avis på søndager. Samtidig er det en trend i lokalavismarkedet at det er mandagsutgavene som kuttes først.
Ressursene som frigjøres gjennom å kutte en avisdag skal styres mot en økt digital satsing. EUBs profil som lokalavis forblir uendret.
– Vi ser at det er de hyperlokale sakene som går best på nett. Vi hadde nylig en sak om åpning av en pølsebod på Dal. Den tok helt av på nett, sier Aarli-Grøndalen.
Han kan ikke love at dette er det siste kuttet i papirutgaven til EUB, men er generelt optimist på papiravisas vegne.
– Jeg tror lokalavisene vil komme ut på papir mye lenger enn riksavisene.

Varingen

Direktør og redaktør i Varingen, Jan Fossen, sier de er i ferd med å jobbe videre med den interne prosessen de har kalt «Varingen møter samtid og framtid».
– Det handler om å få tilbake troen på framtiden. Jeg er overbevist om at folk vil ha nyheter, og lokale nyheter i særdeleshet, sier Fossen til Romerikes Blad.
Varingen kommer ut to ganger i uka, og Fossen sier det ikke er snakk om å håndtere kutt i kostnader i form av nedbemanning i framtiden.

Raumnes

Redaktør Terje Smith i Raumnes er også overbevist om at lokale nyheter er noe folk vil ha. Smith har satset på papirutgaven som kommer ut tre ganger i uka, men også han erkjenner at vridningen mot digital satsing rykker nærmere også i Raumnes.
– Vi belager oss på styrking på nett, og digitale plattformer blir dominerende på sikt. Men vi er fornøyd med utgiverrytmen vår. Vi kommer ut på papir tirsdager, torsdager og lørdager, sier Smith.
Indre Akershus Blad kommer ut tre dager i uka. Det er riktig frekvens for oss, sier redaktør Arne Henrik Vestreng.
– Men vi ser også at digital satsing kommer, selv om jeg som redaktør har jobbet hardt for å holde kvaliteten på papirutgaven oppe, sier Vestreng.
– Vi har ikke hatt kutt i utgivelsesdager på papir oppe hos oss, selv om vi er klar over at opplaget faller. Kanskje det vil bli et tema på et tidspunkt, men ikke foreløpig, sier Glåmdalens Thor Sørum-Johansen.
Ansvarlig redaktør Magne Storedal sier at det ikke er aktuelt for Romerikes Blad å redusere papirfrekvensen.

Fakta

Romerikes Blad hadde i 2014 et netto opplag på 26.398 (en nedgang på 1.553).Indre Akershus Blad hadde et netto opplag på 7.915 i 2014 (nedgang på 67).Varingen hadde et netto opplag på 5.635 i 2014 (økning på 37).Eidsvoll Ullensaker Blad hadde netto opplag på 7.032 (nedgang på 393).Raumnes hadde netto opplag på 5.293 i 2014 (nedgang på 89).