Gå til sidens hovedinnhold

Uthus i overgangsalder

Artikkelen er over 3 år gammel

Eldre uthus er tema når Kulturminnebøndene i Nes inviterer til fagseminar 21. april. Hvordan skal de gamle uthusa overleve med dagens krav til inntjening og rasjonell drift? Dyktige fagfolk deler kunnskap og erfaring.

Seminardeltakerne vil få høre om nanoteknologi, alternativ energi og moderne arkitektur. De får basiskompetanse på tre som byggemateriale og gode eksempler på ny bruk av gamle uthus. Seminaret foregår på Huser i Fenstad med det gamle teglsteinsfjøset som case.

Truslene mot uthusa

Landbruket er gjennom store endringer. Lønnsomhet blir stadig viktigere. Det er vanskelig å finne ny bruk av alle uthus innenfor tradisjonell drift. Dermed blir uthusa borte, rives eller forfaller.

Vi vil sette fokus på mulighetene disse uthusa gir oss. Kanskje er det lønnsomt å bruke huset til tradisjonell bruk hvis du setter på nye briller? Til maskinlager, korntørke eller dyrehus. Men da må du være motivert for å ta vare på kulturhistorien. Kanskje er det er helt ny bruk knyttet til gardens ressurser som er det rette for deg?

Støtteordninger

Kulturminnefondet har fått tilført midler til å ivareta kulturarven. Kanskje kan uthuset få midler herfra. Akershus bygningsvernsenter er med på seminaret og kan gi råd om søknadsprosessen. Blir valget å starte ny virksomhet på garden, har vi fått Landbruk pluss. Et virkemiddel fra Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet som et tillegg til Plan og bygningsloven. Kommunen kan gi råd om dette.

I Planverket står det: Landbruk Pluss bygger på fortidas kunnskap, og utnytter framtidas muligheter til å opprettholde aktive bygder og levende kulturlandskap. Målet er å legge til rette for et større mangfold av aktiviteter i tilknytning til landbruket.

Spørsmålene vi må stille

Hvilke rådgivere kan hjelpe oss? Hva kan håndverkerne om gammel byggeskikk? Finnes det ny teknologi som kan benyttes? Har arkitektene en betydning? Og kommunale saksbehandlere? Er de oppdatert på mulighetene?

Hva skal så til for å ta vare på denne kulturarven? Er det husets kvaliteter, eierens ambisjoner, rådgiverne eller saksbehandlernes kompetanse som bestemmer?

Vi tror kompetanse og entusiasme er nøkkelord. Målet med seminaret er derfor å gi deltagerne både entusiasme gjennom gode eksempler og et grunnlag for å ta vare på uthusene og om nødvendig, finne ny bruk.

Kulturminnefondet støtter seminaret. De er opptatt av at ikke alle uthus som har mistet sin bruksverdi i moderne landbruksdrift forsvinner. For å ta vare på kulturarven er det nødvendig at både eiere, rådgivere og saksbehandlere opplever at denne delen av kulturarven er viktig å ta vare på.

Sammen om løsninger

På dette seminaret har vi samlet noen av de beste vi kjenner til, til å innlede og problematisere. Men viktigst av alt, etter at innlederne har sagt sitt, inviterer vi til dialog om kjente problemstillinger der innledere og deltagere supplerer hverandre på jakt etter den beste løsningen.

Fjøset på garden Huser er case. Etter et langt liv som kufjøs, grisehus og korntørke, har uthuset mistet sin nytteverdi. Istandsetting er dyrt og investeringene må kunne forsvares gjennom framtidig bruk. Er det mulig?

Dette er en problemstilling mange av dagens bønder som står overfor. Mange av disse uthusene kommer til å forsvinne. Vil vi det?

Artikkelen er sendt inn av Lise Kristensen

Kommentarer til denne saken