Kulturminnebøndene i Nes inviterer til fortellerseminar 14. oktober. Målet er å gi alle som formidler historie og historier, hjelp til å finne den gode fortellingen i eget materiale.

Romerike trenger de gode fortellingene. De som får folk til å oppdage og oppleve kulturminnene våre. Tilbyderne bør la seg inspirere: både til å finne fortellingen som fenger og til å ta i bruk nye formidlingsformer. Gjennom nærheten til hovedstaden og hovedflyplassen har regionen tilgang til mange besøkende, men aktørene kan ha nytte av å friske opp virkemidler og verktøy i formidlingsarbeidet. Det mener Kulturminnebøndene som sammen med Hanen, næringsorganisasjonen for bygdeturisme, arrangerer fortellerseminar i Fenstad i Nes. Seminaret er støttet av Kulturvernrådet i Akershus.

Lørdagsseminaret skal introdusere deltakerne for ulike måter å fortelle historia på; fra muntlig fortelling, historisk vandring og rollespill til video-snutter, lydfiler og plakater. Siste halvdel av seminaret er ei arbeidsøkt med innføring i fortellerkunsten. Det er Marianne Sundal som leder workshopen som skal gjøre seminardeltakerne bevisste på hva en fortelling er og hjelpe dem til å finne fortellingen i det materialet de selv og virksomheten deres sitter på. Marianne Sundal er profesjonell forteller, opptatt av kulturarv.

Seminaret starter med seks korte, effektive presentasjoner; fra levende formidling ved Eidsvoll 1814 til Lutter øre som lager lydfiler. Sist ute blant de seks er Tove Elise Ihler, rådgiver hos Riksantikvaren, kjent fra entusiastisk formidling av bygningsvern gjennom tidligere Ressurssenteret for eldre landbruksbygninger. Under studiet Kultur og naturbasert entreprenørskap på Fagskolen Innlandet i fjor forsket hun på kommunikasjon av kulturarv. Ja, hvordan skal vi fortelle fra et smalt tema slik at publikum føler at historia berører nettopp dem? skal Tove Elise svare på.

Arrangørene håper mange aktører innen kulturhistorisk formidling blir med på oppdagelsesjakt for å finne historien i historien. Det igjen kan bli en nøkkel til at flere drar på oppdagelsesjakt på Romerike.

 

Artikkelen er sendt  inn av Eva Nordbye