Riksantikvaren har gitt 18 kommuner toppkarakter for sitt arbeid med kulturminner. På denne lista ligger både Skedsmo og Sørum kommune.

– I år er det mange kommuner som har forbedret sine resultater og klatret til topps i rangeringen. Vi gratulerer disse, og oppfordrer dem til å fortsette det gode arbeidet, sier riksantikvar Jørn Holme.

Dette svarer de på

Riksantikvaren har rangert kulturminnearbeidet i alle norske kommuner ut fra tall fra kommunenes rapportering i KOSTRA (Kommune-stat-rapportering hos Statistisk sentralbyrå).

Det er fjerde gang Riksantikvaren rangerer kommunenes kulturminnearbeid, og de beste kommunene er dem som skårer høyest på spørsmål om kompetanse, gode oversikter, planer og penger til kulturminner.

I rapporteringen har kommunene blant annet svart på om kommunen har bevilget penger til kulturminner/kulturmiljøer, og den har knyttet til seg egen kulturminnefaglig kompetanse, om det er utarbeidet oversikt over verneverdige kulturminner/kulturmiljøer og om kulturminner og om kulturmiljøer er forankret i planer og fastsatt i juridisk bindende kommuneplan.

Derfor rangeres de

Et av målene med rangeringen er å motivere kommuner til å ta større ansvar for forvaltning av kulturminner. På Romerike havnet Fet nederst på lista med 1 av 9 mulige poeng. Her er den fullstendige lista fra Romerike:

• Skedsmo: 9 poeng

• Sørum: 9 poeng

• Nannestad: 8 poeng

• Ullensaker: 8 poeng

• Enebakk: 8 poeng

• Aurskog-Høland: 6 poeng

• Eidsvoll: 6 poeng

• Hurdal: 6 poeng

• Gjerdrum: 6 poeng

• Rælingen: 6 poeng

• Nittedal: 5 poeng

• Nes: 5 poeng

• Lørenskog: 3 poeng

• Fet: 1 poeng

Det er en nasjonal målsetting å redusere tapet av verneverdige kulturminner, og Riksantikvaren har de siste årene bidratt med midler til kommuner som ikke har en kulturminnevernplan. De har et prosjekt «Kulturminner i kommunen», der målet er at 90 prosent av landets kommuner skal ha vedtatte planer med særlig fokus på kulturminner innen 2020. På Romerike er Hurdal og Gjerdrum de eneste som ikke er registrert med en egen kulturminneplan på Romerike.