120.000 kroner går til opprustning av den gamle mølla på Blaker i Sørum, som står nærmest akkurat slik den ble oppført i 1908. Kulturminnefondet har støttet prosjektet i flere omganger, og i år er det plansikten som får et løft.

Dette er kun ett av hele 14 prosjekter på Romerike som mottar støtte fra fondet, på til sammen over 2,2 millioner kroner.

Kulturminnefondet støtter i år 488 prosjekter over hele landet, med totalt 95 millioner kroner.

Rekordmange søknader

Hele 1242 søknader kom inn om støtte til bevaring av kulturminner i privat eie. 59 av disse kom fra Akershus. Nordmenn vil ruste opp hus, låver, uthus, fly og båter for over 340 millioner kroner.

– Når det er så mange private eiere som vil sette i stand sine kulturminner, er det svært gledelig. De økte bevillingene fra Stortinget betyr at vi kan

hjelpe flere eiere i gang med sine prosjekter, sier en tilfreds Simen Bjørgen i Kulturminnefondet.

Han vektlegger at Kulturminnefondet har prioritert prosjekter som gir grunnlag for fremtidig bruk svært høyt.

Et viktig verktøy

Kulturminnefondet er Klima- og miljødepartementets viktigste verktøy for bevaring av verneverdige kulturminner, og klima- og miljøminister Vidar Helgesen er glad for midlene som deles ut til private eiere i år.

– Kulturminnefondet gjør en stor og viktig jobb for landets kulturminner. Uten fondet ville Norge vært mye fattigere på verneverdige bygninger. En krone fra Kulturminnefondet utløser tre kroner fra private, og mange gjør en imponerende innsats for å stanse forfallet og sette i stand eiendommer. Regjeringen og samarbeidspartiene har styrket bevilgningen til Kulturminnefondet vesentlig de seneste årene. Pengene har også bidratt til at mange kan drive næringsvirksomhet i tilknytning til kulturminnene. Dette er offentlig og privat samarbeid på sitt beste, sier Helgesen.

Disse prosjektene på Romerike får støtte

 • Slora Mølle, fase 2b Plansikt, Blaker og Sørum Historielag, Sørum, 120.000
 • Istandsetting av låven på Øgarden i Aurskog, Lars Vegard Borstad, Aurskog-Høland, 180.000
 • Tune av Egger, Magne Eide, Eidsvoll, 135.000
 • Lysthus - Barkehytten, Eidsvoll Verk, De Mathiesenske Samlinger, c/o Mathiesen Eidsvold Værk ANS, Eidsvoll, 18.000
 • Vindusrestaurering Embretsæter, Pernille Aker og Samuel Duc, Hurdal, 200.000
 • Ekstraordinært vedlikehold Lundstua, Hans Eik, Hurdal, 50.000
 • Heggedalen - Istandsetting av husmannsstue, Trond Arne Reierstad, Lørenskog, 50.000
 • Murarbeider, Låven på Vormnes gård, Christine Clausen og Svenn Tore Feet, Nes, 400.000
 • Teglsteinsfjøs Huser, Lise Kristensen, Nes, 100.000
 • Omlegging låvetak Rotnes Bruk, Rotnes Bruk as, Nittedal, 400.000
 • Gjødselkjeller under låve på gårdsbruk, Anne Strøm Prestvik, Nittedal, 160.000
 • Bergerbutikken Landhandel, Anita Solvang, Sørum, 38.000
 • Istandsetting av drengestue på Melvoll, Tom Vidar Brynhildsen, Sørum, 275.000
 • Sorenskrivergården Plogstad – bunnstokker, Jørgen Bjørge Gulbrandsen, Ullensaker, 110.000

Kilde: Kulturminnefondet