Her går det så det suser, men én negativ trend var gjennomgående i 2019

Kulturhusene på Romerike har holdt seg på plussiden. Ullensaker kulturhus hadde et brakår, mens Lørenskog Hus hadde litt færre besøkende enn i fjor. Kinobesøket har derimot vært jevnt over dårlig.