Ungdommene i USC har mange gode tanker og planer som diskuteres i gangene på Allergot ungdomsskole. Et nytt ungdomskor er på trappene og ungdommene er selvfølgelig med på å bestemme hvordan de ønsker at det nye koret skal være.

Det nye ungdomskoret vil være for gutter og jenter i alderen 13 -20 år. Her vil det stilles større «krav» og det vil bli avholdt opptaksprøve pluss et lite intervju før man får starte.

Medlemmene i ungdomskoret vil i enda større grad være med i prosessene som gjelder sangvalg, koreografi og hvordan vi skal legge opp øvelsene, samt andre ting.

Det er derfor viktig at medlemmene som går i denne gruppen er klar over at de må bidra, møte opp og ta ting på «alvor». Samtidig som det skal være stor sangglede, sosiale sammenkomster + eventuelt turer, festivaler og muligens konkurranser.

OBS! Jenter og gutter som har fylt 12 år kan søke om å få bli med i ungdomskoret og medlemmer som i flere år har gått i USC eller vært med i et av våre prosjekter vil bli «prioritert» om det blir venteliste.

Ullensaker Show Choir består i dag av ca. 45 barn og unge i alderen 6-17 år, og de er fra hele Øvre Romerike.

Vi har både «vanlig kor» og en «musikal/prosjekt» gruppe forteller dirigent og kunstnerisk leder Adèle Marie Moe. Vi er et «show kor» som har stort fokus på både sang, dans og koreografi sammen med det sosiale.

I år setter koret/musikal gruppen opp Disney’s klassiker Beauty and The Beast JR.

Premieren er 29. oktober 2017 i Ullensaker kulturhus. Her kan publikum vente seg masse flott sang, dans og ikke minst «spenning». Forestillingen passer for både barn og voksne og nå det er ikke lenge før billettene legges ut for salg. 

Dette er andre året vi setter opp noe så stort forteller assisterende dirigent Amalie Marie Moe og det er utrolig gøy og givende å se så mange barn og unge jobbe sammen for å skape «magi».

Mange av de som var med på storprosjektet i fjor er med oss videre i år, noe vi selvfølgelig synes er veldig gøy.

Det er ikke «bare» ungdomskor som er nytt i år!

Vi har også gjort noe med inndelingen av de andre gruppene forteller Adèle Marie, så fra høsten av vil USC bestå av 4 ulike grupper.

  • Et «apirantkor» for barn i alderen 6-8 år
  • Et «hovedkor» for barn/ungdom alderen 9-12 år
  • Et «Ungdomskor» for ungdom i alderen 12/13 – ca 20 år
  • Et «Musikal/Prosjektkor» (pr d.d er det Beauty and The Beast JR)

Gutter oppfordres til å søke!

Mange tror at «kor» kun er for jenter og at gutter ikke hører hjemme her, men det er feil!

Vi har i dag mange gutter med, noe vi synes er veldig hyggelig, og vi ønsker oss enda flere.

Det er viktig for det musikalske og det sosiale at det er en miks av både gutter og jenter med i koret, selv om vi ikke er så opptatt av «kjønn» forteller dirigentene.

Et kor for samhold og kunstnerisk utvikling!

Vi har stort fokus på at alle skal bli sett og hørt og da har selvfølgelig også det sosiale stor plass.

I tillegg er vi opptatt av det kunstneriske og at koret skal være et sted der medlemmene får noe å strekke seg etter.

Vi er et «show-kor» som har både dans og koreografi sammen med sangen og det er noe våre medlemmer vet å sette pris på.

I høst var koret med på flere store julekonserter sammen med blant annet Elisabeth Andreassen, Øyvind Blunck, Tor Endresen med flere og vi har ikke tenkt til å stoppe der forteller dirigentene.

Vi har mange spennende planer fremover og i 2018 fyller USC 5 år, det må selvfølgelig feires!

Starter påmelding for høsten nå

Fra og med i dag er det mulig å melde seg inn i USC og det lønner seg å ikke vente alt for lenge.

I aspirantkoret er det ingen inntaksprøve, men i hovedkoret vil det bli avholdt en enkelt prøvesang.

Ungdomskoret har opptaksprøve + et lite intervju.

Sanger, koreografi m.m. vil bli lagt opp og tilpasset barna/ungdommenes alder.

Har du lyst til å starte hos oss?

Ta kontakt med Adèle Marie Moe – moe.adele72@gmail.com

eller Amalie Marie Moe – amaliem314@gmail.com

eller ta kontakt via vår Facebook side; https://www.facebook.com/UllensakerShowChoir