Boxism - en eksplosiv danseforestilling

Av
DEL

InnsendtULLENSAKER KULTURHUS
TORSDAG 12. SEPTEMBER KL. 18.00

Boxism er en eksplosiv danseforestilling om å bryte menneskeskapte grenser.
Her forenes noen av Norges fremste dansere innen hip hop, samtidsdans, breaking og jazzdans. Hvilken sjanger eller "boks" kan denne forestillingen da plasseres i?

Boxism tar for seg temaet utvisking av menneskeskapte grenselinjer og båser. Tittelen er basert på det engelske uttrykket "to be put in a box", eller på norsk, "å bli satt i bås", og henviser til at det å sette hverandre i bås er et samfunnsfenomen på lik linje med andre -ismer; racism, feminism, nationalism, sexism osv.

Handlingen drives frem av en tekstformidler. Målet er utforsking av grenselandet og krysningspunktene mellom de ulike stiluttrykkene. Begreper som fordommer og stigmatisering blir problematisert og satt på dagsorden. – Hva er det i oss som gjør det så lett å møte annerledeshet med skepsis? – Is it time to break the box?

Idé, konsept og kunstnerisk ledelse/koreografi: Catherine Michelet


Forestillingen passer for voksne, ungdom og barn over 12 år.

Send inn tekst og bilder «

Fortell nyheter om deg selv, din forening, ditt kultursted osv., både på nett og i papir

Artikkeltags