Søndag 21. oktober er det takeoff.

Det gis dealjert sikkerhetsinstruks til vårt reisende publikum i forkant av takeoff. Servering underveis.

Det lunefulle Lykkehjulet bestemmer våre destinasjoner.

Fet skolekorps satser på en problemfri reise, men urolige luftlag kan forekomme underveis. Crew'et vil i såfall ta de nødvendige grep ombord, og publikum er i trygge hender! Billigbillett til kr 100, og barn u 16 år gratis!