Her settes omsider spaden i jorda: – Det uvirkelige er nå virkelig!

Glassene var cava fulle, men ikke dem som drakk. Derimot runget hurraropene da første spadetak ble tatt for nytt Akershus kunstsenter i Lillestrøm.